МЕЖДУНАРОДНИ БОРБИ

Работим за изграждане на международна солидарност. ЛевФем е част от международната мрежа EAST (Essential Autonomous Struggles Transnational, Транснационални жизнени автономни борби).

Работим за изграждане на международна солидарност. ЛевФем е част от международната мрежа EAST (Essential Autonomous Struggles Transnational, Транснационални жизнени автономни борби).

Етикети

Още от тази категория

Международноправна закрила на труда на домашните работнички

Международноправна закрила на труда на домашните работнички

В този анализ Стойо Тетевенски прави обзор на международните и европейските договори, които осигуряват закрила на домашните работнички.

Share This