Трудови права

Често в ЛевФем засягаме проблемите на труда в рамките на феминизирани работни сектори, полови неравенства на пазара на труда като цяло, както и деикономизирането на женския труд в дома.

Често в ЛевФем засягаме проблемите на труда в рамките на феминизирани работни сектори, полови неравенства на пазара на труда като цяло, както и деикономизирането на женския труд в дома.

Етикети

Още от тази категория

Международноправна закрила на труда на домашните работнички

Международноправна закрила на труда на домашните работнички

В този анализ Стойо Тетевенски прави обзор на международните и европейските договори, които осигуряват закрила на домашните работнички.

Share This