adminWWJq

Трудови права

Често в ЛевФем засягаме проблемите на труда в рамките на феминизирани работни сектори, полови неравенства на пазара на труда като цяло, както и деикономизирането на женския труд в...