На 14 и 15 октомври се проведе конференция за женски труд