Международни борби

Борби в социалното възпроизводство в Централна и Източна Европа след (?) пандемията КОВИД-19

Борби в социалното възпроизводство в Централна и Източна Европа след (?) пандемията КОВИД-19

Предстоят поредица от политически дискусии с представител/к/и на организации и колективи от Централна/Източна Европа