Миграция

Искаме си социалните помощи!

Искаме си социалните помощи!

В ЛевФем твърдо заставаме зад следното становище на Инициатива „Европа в движение“ и настояваме германските държава и общини да прекратят политиките на контрол и расизма срещу мигрантите от Източна Европа.