Жените и местната власт: възможности и бариери

Жените и местната власт: възможности и бариери

Увод Неравенствата в политическото представителство на мъжете и жените са глобален обществен проблем с множество регионални специфики. По данни на ООН-Жени средната световна стойност на дела на жените-депутати е 25%, като в скандинавските страни тя е най-висока –...
ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ИНДЕКСА ЗА ПОЛОВО РАВЕНСТВО В ЕС

ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ИНДЕКСА ЗА ПОЛОВО РАВЕНСТВО В ЕС

В последната ни инфографика за месец март искаме да обобщим позицията на България в контекста на европейския индекс за равенство между половете. Седемте области, в които се измерва равенството между мъже и жени позволяват сравнение в напредъка към равноправие между...
Овластяване на жените: ключови аспекти и гледни точки

Овластяване на жените: ключови аспекти и гледни точки

На 3 и 4 септември в Пловдив се проведе конференция на тема “Овластяване на жените”, в която колективът на Левфем взе активно участие. Събитието, организирано от Партията на европейските социалисти в сътрудничество с регионалните клонове на обединението на...
Транснационална среща в София, 8-11 септември

Транснационална среща в София, 8-11 септември

Регистрирай се! Светът, в който живеем, е белязан от редица глобални процеси: от финансовите потоци до глобалните вериги за доставки, от мигрантските движения до международните феминистките борби, от COVID-19 пандемията до ескалиращата климатична криза. Войната в...
Феминистки призив срещу войната

Феминистки призив срещу войната

ФЕМИНИСТКИ ПРИЗИВ СРЕЩУ ВОЙНАТА Призоваваме всички хора и организации, които са несъгласни със случващото се в Украйна, силно и недвусмислено да се обявят срещу войната изобщо! Като феминистки и пацифистки, ние ясно искаме да заявим НЕ НА ВОЙНАТА! Време е да поставим...
МАНИФЕСТ ЗА ФЕМИНИСТКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

МАНИФЕСТ ЗА ФЕМИНИСТКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

МАНИФЕСТ ЗА ФЕМИНИСТКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Феминистко възстановяване: Жизнени искания за 8 март и отвъд от E.A.S.T. (Essential Autonomous Struggles Transnational) Транснационални жизнени автономни борби ❗️Минаха две години, откакто заживяхме в смъртоносна...
Манифест за жизнена стачка 8 март

Манифест за жизнена стачка 8 март

Ние сме жените, чийто труд и грижи са жизненоважни в изцеряването  на целия свят от пандемията и нейните икономически и социални последствия. Ние извършваме жизнено значим труд в ключови сектори и въпреки това се намираме в мизерни условия: работата ни е зле...
Проблеми на социалните и грижовните работници в Чехия и възможни решения чрез синдикализация в сектора

Проблеми на социалните и грижовните работници в Чехия и възможни решения чрез синдикализация в сектора

Настоящият текст е част от серия публикации и уебинари на тема социално възпроизводство, (женски) труд и миграция в Източна и Централна Европа и отвъд. Видеото от уебинара, където текстът е представен за първи път можете да видите тук. Серията цели да засили...