Солидарността се гради върху разбирането за това как и защо потисничеството съществува и кой печели от него