С теб можем повече

Огромната част от дейността на ЛевФем се случва благодарение на неплатен, доброволен труд. Ще се радваме да подпомогнеш покриването на разходите по издаването на книги и осъществяването на събития срещу сексизма, расизма и социалните неравенства.

Donation amount
Donation frequency

Традиционен превод

IBAN: BG21STSA93000028228943

Основание: Дарение

Банка ДСК, ЛевФем