„Утре на следващите Нюрнбергски процеси с какво ще се извини човечеството?“

от Виктор Николов

Защо си феминистка/феминист?

Феминист, най-общо казано, е човек, който вярва в социалното, политическото и не на последно място, икономическото равенство между хората от всички полове, независимо от пола им, с всичките му проблематики. Continue reading „Утре на следващите Нюрнбергски процеси с какво ще се извини човечеството?“

„Правото на жените да се чувстват свободни не е абстракция“

от Юлия Владимирова

През октомври 2016 г. в Полша хиляди жени излязоха на масови демонстрации срещу натиска на консервативното националистическо правителство да забрани абортите. Тогава си зададох въпроса дали подобна масова вълна на недоволство би била възможна в България и какво би я предизвикало на фона на крайно нормализираните патриархално-сексистки отношения. Continue reading „Правото на жените да се чувстват свободни не е абстракция“

#YouAreNotAlone: Call for international solidarity with Bulgarian women

Dear comrades,

This is a call for international solidarity with an upcoming protest in Sofia, Bulgaria that will voice our anguish with a growing violent wave of misogyny in the country.

The protest will take place on November 26, 2018.

We will demand changes that do not only concern the criminal code but such that aim prevention of misogynic crimes. We will also demand an end of violations of rights of working women in the country and changes towards a more responsible social security system.

Continue reading #YouAreNotAlone: Call for international solidarity with Bulgarian women

Обединение на феминизма, антирасизма и антикапитализма