Актуализирано на 20.03.2022 г.

Общи условия

С достъпа до Услугите на „ЛевФем“ и взаимодействието с тях Вие потвърждавате, че сте съгласни и обвързани с условията за ползване, съдържащи се в описаните по-долу Общи условия. Тези условия се прилагат за всички наши уебсайтове и за всяка електронна поща или друг вид комуникация между Вас и „ЛевФем“.

При никакви обстоятелства екипът на „ЛевФем“ не носи отговорност за преки, косвени, специални, случайни или последващи щети, включително, но не само, за загуба на данни или печалба, произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на този сайт, дори ако екипът на „ЛевФем“ или упълномощен представител е бил уведомен за възможността за такива щети. Ако използването на материали от този сайт доведе до необходимост от обслужване, поправка или корекция на оборудване или данни, Вие поемате всички разходи за това.

„ЛевФем“ не носят отговорност за резултатите, които могат да настъпят по време на използването на нашите ресурси. Запазваме си правото да променяме цените на продуктите и услугите си и да преразглеждаме политиката за използване на ресурсите ни във всеки един момент.

Лиценз

„ЛевФем“ Ви предоставя отменяем, неизключителен, непрехвърляем, ограничен лиценз за изтегляне, инсталиране и използване на уебсайтовете и услугите ни в строго съответствие с условията на настоящото споразумение.

Настоящите Общи условия са договор между Вас и „ЛевФем“ (наричани в настоящите Общи условия „ЛевФем“, „нас“, „ние“ или „наш“), доставчиците на уебсайтовете на „ЛевФем“ и на услугите, достъпни от уебсайтовете на „ЛевФем“ (които в настоящите Общи условия се наричат общо „Услугите на „ЛевФем“).

Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, моля, не използвайте Услугите на „ЛевФем“. В настоящите Общи условия „Вие“ се отнася както за Вас като физическо лице, така и за юридическото лице, което представлявате. Ако нарушите част от настоящите Общи условия, си запазваме правото да анулираме данните Ви или да блокираме достъпа Ви до Услугите без предизвестие.

Значения

За тези Общи условия важат следните дефиниции и термини:

 • Бисквитка: малко количество данни, генерирани от уебсайт и запаметени от Вашия уеб браузър. Използва се за идентифициране на Вашия браузър, за предоставяне на анализи, за запомняне на информация за Вас, като например предпочитания за език или информация за вход.
 • Организация: когато в тази политика се споменава „организацията“, „ние“, „нас“ или „нашата“, тя се отнася до сдружение „ЛевФем“, (гр. София, п.к. 1784, ж.к. МЛАДОСТ 1, бл. 52, вх. В, ет. 1, ап. 37 с БУЛСТАТ 206559750), което отговаря за Вашите данни съгласно настоящата Политика за поверителност.
 • Държава: там, където са базирани „ЛевФем“ или собствениците/основателите на „ЛевФем“, в този случай това е България.
 • Клиент: отнася се за организацията или лицето, което се регистрира да използва Услугата.
 • Устройство: всяко устройство, свързано с интернет, като телефон, таблет, компютър или друго устройство, което може да се използва за посещение и използване на Услугите.
 • IP адрес: На всяко устройство, свързано към интернет, се присвоява номер, известен като адрес на интернет протокол (IP). Тези номера обикновено се определят на географски блокове. IP адресът често може да се използва за идентифициране на грубото местоположение, от което дадено устройство се свързва с интернет.
 • Персонал: отнася се за лицата, които са наети от „ЛевФем“ или са определени от „ЛевФем“ за извършване на дейност от името на Организацията.
 • Лични данни: всяка информация, която пряко, непряко или във връзка с друга информация – включително личен идентификационен номер – позволява идентифицирането на физическо лице.
 • Услуги: отнася се до уебсайтовете, услугите и продуктите, предоставяни от „ЛевФем“, включително за формуляра за подаване на информация към „ЛевФем“, за даряване, за поръчки на продукти и други подобни.
 • Услуги на трети страни: отнася се за рекламодатели, спонсори на конкурси, промоционални и маркетингови партньори и други, които предоставят нашето съдържание или чиито продукти или услуги според нас могат да Ви заинтересуват.
 • Уебсайт: сайтовете на „ЛевФем“, които може да бъде достъпени чрез този URL адрес: /, и поддомейни на същите.
 • Вие: физическо или юридическо лице, което използва Услугите на „ЛевФем“.

Ограничения

Съгласявате се да не допускате и няма да позволявате на други да допускат:

 • Лицензиране, продажба, отдаване под наем, лизинг, преотстъпване, разпространяване, предаване, хостване, възлагане, разкриване или друго търговско използване на уебсайтовете ни или предоставяне на уебсайтовете или Услугите ни на трети страни.
 • Модифициране, създаване на производни произведения, разглобяване, декриптиране, обратно компилиране или обратно инженерство на която и да е част от Услугите и уебсайтовете ни.
 • Да премахвате, променяте или скривате които и да е бележки за собственост (включително всички бележки за авторско право или търговска марка) на „ЛевФем“ или на наши партньори, доставчици или на лицензодателите от каквито и да е ресурси от нашите уебсайтове и Услугите ни.

Политика за връщане и възстановяване на суми

Благодарим Ви, че дарявате и купувате продукти от „ЛевФем“. Оценяваме факта, че ни подкрепяте и че решавате да купувате наши продукти, за да подпомагате дейността ни за нашите каузи. Искаме също така да сме сигурни, че имате удовлетворяващо преживяване, докато дарявате или докато проучвате, оценявате и купувате наши продукти.

Както при всяко пазаруване, за транзакциите в „ЛевФем“ важат определени условия. Основното, което трябва да запомните, е, че като правите дарение, поръчка или покупка в „ЛевФем“, Вие се съгласявате с Общите условия, както и с Политиката за поверителност на „ЛевФем“.

Ако по някаква причина не сте напълно удовлетворени от някоя стока или услуга, която предоставяме, не се колебайте да се свържете с нас и ние ще обсъдим всички проблеми, които имате с нашия продукт.

Вашите предложения

Всяка обратна връзка, коментари, идеи, подобрения или предложения (наричани общо „Предложения“), предоставени от Вас на „ЛевФем“ по отношение на уебсайтовете и Услугите ни, остават единствено и само собственост на „ЛевФем“.

„ЛевФем“ могат свободно да използват, копират, променят, публикуват или разпространяват Предложенията за всякаква цел и по всякакъв начин, без да Ви признават или компенсират.

Вашето съгласие

Актуализирахме нашите Общи условия, за да Ви осигурим пълна прозрачност за това какво означава, когато посещавате наш сайт. С използването на наши уебсайтове, даряването, попълването на формуляра или анкета или извършването на покупка, Вие се съгласявате с нашите Общи условия.

Връзки към други уебсайтове

Настоящите Общи условия се отнасят само за Услугите и уебсайтовете на „ЛевФем“. Услугите и уебсайтовете ни могат да съдържат връзки към други уебсайтове, които не се управляват или контролират от „ЛевФем“. Ние не носим отговорност за съдържанието, точността или мненията, изразени в такива уебсайтове, и такива уебсайтове не са проучвани, наблюдавани или проверявани за точност или пълнота от нас. Моля, не забравяйте, че когато използвате връзка, за да преминете от Услугите и уебсайтовете ни към друг уебсайт, нашите Общи условия вече не са в сила. Вашето сърфиране и взаимодействие във всеки друг уебсайт, включително тези, към които има връзка в нашите уебсайтове или Услуги, се подчинява на собствените правила и политики на този уебсайт. Такива трети страни могат да използват свои собствени бисквитки или други методи за събиране на информация за Вас.

Бисквитки

„ЛевФем“ използват „бисквитки“, за да идентифицират областите на нашия уебсайт, които сте посетили, и по други начини да Ви проследяват и събират информация за Вас. Бисквитката е малка част от данни, съхранена на Вашия компютър или мобилно устройство от Вашия уеб браузър. Използваме „Бисквитките“, за да подобрим работата и функционалността на нашия уебсайт, но не всички са от съществено значение за използването им. Въпреки това, без тези „бисквитки“ някои функционалности, като например видеоклипове, може да станат недостъпни или други функционалности да не работят, тъй като няма да сме в състояние да запомним съответните данни за Вас. Повечето уеб браузъри могат да бъдат настроени така, че да деактивират използването на „бисквитки”. Въпреки това, ако забраните използването на „Бисквитки“, е възможно да нямате правилен или достъп изобщо до функциите на наши уебсайтове. Никога не поставяме лична информация в Бисквитките.

Промени в нашите Общи условия

Вие приемате и се съгласявате, че „ЛевФем“ може да спре (постоянно или временно) предоставянето на уебсайтовете или Услугите ни (или на функции в рамките на същите) на Вас или на потребители като цяло по преценка на „ЛевФем“, без да Ви уведомява предварително. Можете да спрете да използвате уебсайтовете и Услугите ни по всяко време. Не е необходимо да информирате изрично „ЛевФем“, когато спрете да ги използвате. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ако „ЛевФем“ предприеме съответните действия, може да Ви бъде възпрепятстван достъпът до Услугата, до данните ни за Вас или до всички файлове или други материали, които се съдържат във Вашия профил.

Ако решим да променим нашите Общи условия, ще публикуваме тези промени на тази страница и/или ще актуализираме датата на промяна на Общите условия по-горе.

Промени в наши уебсайтове и Услуги

„ЛевФем“ си запазва правото да променя, спира или прекратява временно или постоянно уебсайтовете и Услугите си или всяка услуга, към която те са свързани, със или без предизвестие и без да носи отговорност пред Вас.

Актуализации на нашия уебсайт

„ЛевФем“ могат от време на време да предоставят подобрения или усъвършенствания на характеристиките/функционалността на уебсайтовете и Услугите ни, които могат да включват малки промени, поправки на грешки, актуализации, надстройки и други модификации („Актуализации“).

Актуализациите могат да променят или изтрият определени характеристики и/или функционалности на уебсайта. Вие се съгласявате, че „ЛевФем“ нямат задължение да (i) предоставят каквито и да било Актуализации или (ii) да продължат да предоставят или разрешават определени характеристики и/или функционалности на уебсайтовете и Услугите ни за Вас.

Освен това се съгласявате, че всички Актуализации (i) ще се считат за неразделна част от уебсайтовете и Услугите ни и (ii) ще бъдат предмет на условията на настоящото споразумение.

Услуги на трети страни

Възможно е да показваме, включваме или предоставяме съдържание на трети страни (включително данни, информация, приложения и други продуктови услуги) или да предоставяме връзки към уебсайтове или услуги на трети страни („Услуги на трети страни“).

Вие потвърждавате и се съгласявате, че „ЛевФем“ не носят отговорност за Услугите на трети страни, включително за тяхната точност, пълнота, навременност, валидност, спазване на авторските права, законност, благоприличие, качество или друг техен аспект. „ЛевФем“ не поема и няма да носи никаква отговорност пред Вас или друго физическо или юридическо лице за Услуги на трети страни.

Услугите на трети страни и връзките към тях се предоставят единствено за Ваше удобство и Вие имате достъп до тях и ги използвате изцяло на свой риск и при спазване на условията на тези трети страни.

Срок и прекратяване

Настоящото споразумение остава в сила, докато не бъде прекратено от Вас при условията по-долу или от „ЛевФем“.

„ЛевФем“ могат по свое усмотрение, по всяко време и по каквато и да е причина или без такава, да спрат или прекратят настоящото споразумение със или без предизвестие.

Настоящото споразумение се прекратява незабавно, без предварително уведомление от страна на „ЛевФем“, в случай че не спазвате някоя от разпоредбите на настоящото споразумение. Можете също така Вие да прекратите настоящото споразумение, като изтриете уебсайтовете и Услугите ни и всички техни копия от компютъра си и спрете да ги използвате и достъпвате.

При прекратяване на настоящото споразумение трябва да преустановите всякакво използване на уебсайтовете и Услугите ни и да изтриете всички техни копия от компютъра си.

Прекратяването на настоящото Споразумение няма да ограничи нито едно от правата или средствата за правна защита на „ЛевФем“ по закон или по справедливост в случай на нарушение от Ваша страна (в срока на настоящото споразумение) на някое от задълженията Ви по настоящото споразумение.

Известие за нарушаване на авторски права

Ако сте собственик на авторски права или негов представител и смятате, че даден материал на наши уебсайтове или Услуги представлява нарушение на Вашите авторски права, моля, свържете се с нас, като предоставите следната информация: (а) физически или електронен подпис на собственика на авторските права или на лице, упълномощено да действа от негово име; (б) идентификация на материала, за който се твърди, че нарушава авторските права; (в) информация за контакт с Вас, включително адрес, телефонен номер и имейл; (г) декларация от Вас, че имате добросъвестно убеждение, че използването на материала не е разрешено от собствениците на авторските права; и (д) декларация, че информацията в уведомлението е точна и сте упълномощени да действате от името на собственика.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и да държите „ЛевФем“, нашите дъщерни дружества, филиали, служители, агенти, партньори и лицензодатели (ако има такива) безвредни за всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, дължащи се на или произтичащи от Вашето: (а) използване на уебсайтовете или Услугите ни; (б) нарушаване на настоящото споразумение или на закон или наредба; или (в) нарушаването на право на трета страна.

Без гаранции

Уебсайтовете и Услугите ни Ви се предоставят „КАКВИТО СА“ и „В ДОСТЪПНИЯ ИМ ВИД“ и с всички грешки и дефекти, без каквато и да е гаранция. В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, „ЛевФем“, от свое име и от името на своите филиали и своите и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично се отказва от всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на уебсайтовете и Услугите ни, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, право на собственост и ненарушаване на права, както и гаранции, които могат да произтичат от начина на работа, начина на изпълнение, използването или търговската практика. Без да се ограничава до горепосоченото, „ЛевФем“ не предоставят никакви гаранции или ангажименти и не правят никакви изявления от какъвто и да е вид, че уебсайтовете или Услугите ни ще отговарят на Вашите изисквания, ще постигнат каквито и да е планирани резултати, ще бъдат съвместими или ще работят с друг софтуер, системи или услуги, ще работят без прекъсване, ще отговарят на каквито и да е стандарти за производителност или надеждност, ще бъдат без грешки или че всякакви грешки или дефекти могат или ще бъдат коригирани.

Без да се ограничава горното, нито „ЛевФем“, нито който и да е доставчик или партньор на „ЛевФем“ прави каквито и да е изявления или гаранции, изрични или подразбиращи се: (i) по отношение на функционирането или наличността на уебсайтовете или Услугите ни или на информацията, съдържанието и материалите или продуктите, включени в тях; (ii) че уебсайтовете или Услугите ни ще бъдат непрекъснати или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността или актуалността на всяка информация или съдържание, предоставени чрез уебсайтовете или Услугите ни; или (iv) че уебсайтовете или Услугите ни, техните сървъри, съдържанието или електронните съобщения, изпратени от или от името на „ЛевФем“, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, зловреден софтуер или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на подразбиращите се гаранции или ограничаването на приложимите законови права на потребителите, така че някои или всички от горните изключения и ограничения може да не се прилагат за Вас.

Ограничаване на отговорността

Независимо от евентуалните щети, които може да понесете, цялата отговорност на „ЛевФем“ и на всеки от техните доставчици по силата на която и да е разпоредба на настоящото споразумение и Вашето единствено средство за защита за всички горепосочени обстоятелства се ограничава до сумата, действително платена от Вас, докато използвате наши уебсайтове или Услуги, дарявате или купувате наши продукти.

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, в никакъв случай „ЛевФем“ или техните доставчици или партньори не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети за загуба на печалба, за загуба на данни или друга информация, за прекъсване на дейността, за телесни повреди, за загуба на неприкосновеност на личния живот, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с използването или невъзможността за използване на уебсайтовете или Услугите ни, софтуера на трета страна и/или хардуера на трета страна, използван от уебсайтовете или Услугите ни, или по друг начин във връзка с която и да е разпоредба на настоящото споразумение), дори ако „ЛевФем“ или някой от доставчиците са били уведомени за възможността за такива вреди и дори ако средството за защита не изпълнява основната си цел.

Някои държави/юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, така че горното ограничаване или изключване може да не се прилага за Вас.

Отделяемост

Ако някоя от разпоредбите на това споразумение бъде обявена за неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде променена и тълкувана така, че да постигне целите на тази разпоредба във възможно най-голяма степен съгласно приложимото право, а останалите разпоредби ще продължат да бъдат в пълна сила и действие.

Настоящото споразумение, заедно с Политиката за поверителност и всички други правни известия, публикувани от „ЛевФем“ в уебсайтовете и Услугите ни, представляват цялостното споразумение между Вас и „ЛевФем“ относно Услугите и уебсайтовете ни. Ако някоя от разпоредбите на това споразумение бъде счетена за невалидна от съд с компетентна юрисдикция, невалидността на тази разпоредба няма да засегне валидността на останалите разпоредби на това споразумение, които остават в пълна сила и действие. Отказът от което и да е условие на настоящото споразумение не се счита за допълнителен или продължителен отказ от такова условие или от което и да е друго условие, а неуспехът на „ЛевФем“ да предяви каквото и да е право или искане по настоящото споразумение не представлява отказ от такова право или искане. ВИЕ И „ЛевФем“ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСЯКО ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ „ЛевФем“, ИЗВЪРШВАНО ПО ПОВОД ИЛИ СВЪРЗАНО С УЕБСАЙТОВЕТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НИ, ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЧНЕ СЪС СРОК ОТ ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД СЪБИТИЕТО, ПО ЧИЙТО ПОВОД Е ПРАВНОТО ДЕЙСТВИЕ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТАКОВА ОСНОВАНИЕ ЗА ИСК СЕ ПОГАСЯВА ПО ДАВНОСТ.

Отказ от права

С изключение на предвиденото в настоящото споразумение, неупражняването на право или неизискването на изпълнение на задължение по настоящото споразумение не засяга възможността на страната да упражни това право или да изиска такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от нарушение представлява отказ от последващо нарушение.

Нито неупражняването, нито забавянето на упражняването от страна на някоя от страните на което и да е право или правомощие по настоящото споразумение не може да се счита за отказ от това право или правомощие. Също така еднократното или частично упражняване на което и да е право или правомощие по настоящото споразумение не пречи на по-нататъшното упражняване на това или друго право, предоставено в настоящото споразумение. В случай на противоречие между настоящото споразумение и други приложими наши политики или условия или други условия, се прилагат условията на настоящото споразумение.

Изменения на настоящото споразумение

„ЛевФем“ си запазва правото, по свое усмотрение, да променя или заменя настоящото споразумение по всяко време. Ако промяната е съществена, ние ще предоставим поне 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наша преценка.

Продължавайки да имате достъп до наши уебсайтове или Услуги или продължавайки да ги използвате след влизането в сила на ревизиите, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, не използвайте уебсайтовете или Услугите на „ЛевФем“.

Цялостно споразумение

Това споразумение представлява цялостното споразумение между Вас и „ЛевФем“ по отношение на използването на уебсайтовете и Услугите ни и замества всички предишни писмени или устни споразумения между Вас и „ЛевФем“.

Възможно е да подлежите на допълнителни условия, които се прилагат, когато използвате или закупувате други Услуги на „ЛевФем“, които условия „ЛевФем“ ще Ви предостави в момента на такова използване или закупуване, ако са налични.

Актуализации на нашите условия

Възможно е да променим нашите уебсайтове или Услуги и политики и може да се наложи да направим промени в тези Общи условия, така че те да отразяват точно нашите уебсайтове, Услуги и политики. Освен ако законът не изисква друго, ние ще Ви уведомим (например чрез наши уебсайтове или Услуги), когато направим промени в тези Условия, и ще Ви дадем възможност да ги прегледате, преди да влязат в сила. След това, ако продължите да използвате уебсайтовете или Услугите ни, ще бъдете обвързани с актуализираните Общи условия. Ако не желаете да се съгласявате с тези или актуализираните Общи условия, можете да прекратите употребата си на наши уебсайтове или Услуги.

Интелектуална собственост

Уебсайтът и цялото му съдържание, характеристики и функционалност (включително, но не само, цялата информация, софтуер, текст, изображения, видео и аудио, както и дизайнът, подборът и подредбата им) са собственост на „ЛевФем“, техните лицензодатели или други доставчици на такива материали и са защитени от България и международните закони за авторското право, търговските марки, патентите, търговските тайни и други закони за интелектуална собственост или права на собственост. Материалите не могат да бъдат копирани, променяни, възпроизвеждани, изтегляни или разпространявани по какъвто и да е начин, изцяло или частично, без изричното предварително писмено разрешение на „ЛевФем“, освен ако и както е изрично предвидено в настоящите Общи условия. Всяко неоторизирано използване на материала е строго забранено.

Споразумение за арбитраж

Този раздел се прилага за всички спорове, С ИЗКЛЮЧЕНИЕТО, ЧЕ НЕ ВКЛЮЧВА СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С ИСКОВЕ ЗА НЕЗАБАВНА ИЛИ РАВНОСТОЙНА ПОМОЩ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ ВАЛИДНОСТТА НА ВАШИТЕ ПРАВА ИЛИ ПРАВАТА НА „ЛевФем“ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. Терминът „спор“ означава всеки спор, действие или друго противоречие между Вас и „ЛевФем“ относно уебсайтовете и Услугите ни или настоящото споразумение, независимо дали става въпрос за договор, гаранция, непозволено увреждане, закон, наредба, постановление или друго правно или справедливо основание. На „спор“ ще бъде придадено възможно най-широкото значение, допустимо от закона.

Известие за спор

В случай на спор Вие или „ЛевФем“ трябва да изпратите на другата страна Уведомление, което представлява писмено изявление, в което се посочват името, адресът и информацията за контакт на страната, която го подава, фактите, които пораждат спора, и исканото обезщетение. Трябва да изпратите всяко Уведомление по електронна поща на адрес: collective@levfem.org. „ЛевФем“ ще Ви изпратят всяко Уведомление по пощата на Вашия адрес, ако разполагаме с него, или по друг начин: на Вашия имейл адрес. Вие и „ЛевФем“ ще се опитате да разрешите всеки спор чрез неформални преговори в рамките на шестдесет (60) дни от датата на изпращане на Уведомлението. След изтичането на шестдесет (60) дни Вие или „ЛевФем“ можете да потърсите и започнете арбитражно производство.

Обвързващ арбитраж

Ако Вие и „ЛевФем“ не разрешите спора чрез неофициални преговори, всяко друго усилие за разрешаване на спора ще се проведе изключително чрез задължителен арбитраж, както е описано в този раздел. Вие се отказвате от правото да водите съдебни дела (или да участвате в тях като страна или член на група или юридическо лице) по всички спорове в съда пред съдия или жури. Спорът се решава чрез обвързващ арбитраж в съответствие с правилата за търговски арбитраж. Всяка от страните може да поиска временна или предварителна съдебна защита от всеки съд с компетентна юрисдикция, ако това е необходимо за защита на правата или собствеността на страната до приключването на арбитража. Всички съдебни, счетоводни и други разходи, такси и разноски, направени от спечелилата страна, се поемат от страната, която не е спечелила.

Подаване на данни и поверителност

В случай че подадете или публикувате каквито и да било идеи, творчески предложения, дизайни, снимки, информация, реклами, данни или предложения, включително идеи за нови или подобрени продукти, услуги, функции, технологии или промоции, изрично се съгласявате, че тези подадени материали автоматично ще бъдат третирани като неповерителни и ще станат изключителна собственост на „ЛевФем“ без каквато и да било компенсация или признание за Вас. „ЛевФем“ и нашите партньори нямат никакви задължения по отношение на такива подадени материали или публикации и могат да използват идеите, съдържащи се в такива подадени материали или публикации, за всякакви цели във всякаква среда за неопределено време, включително, но не само, за разработване, производство и продажба на продукти и услуги, използващи такива идеи.

Промоции

„ЛевФем“ може от време на време да включват конкурси, промоции, лотарии или други дейности („Промоции“), които изискват от вас да изпратите материал или информация за себе си. Моля, имайте предвид, че всички Промоции могат да бъдат уредени с отделни правила, които могат да съдържат определени изисквания за допустимост, като например ограничения по отношение на възрастта и географското местоположение. Вие сте длъжни да се запознаете с правилата на всички Промоции, за да определите дали имате право да участвате. Ако участвате в някоя от Промоциите, Вие се съгласявате да спазвате и да се съобразявате с всички правила на Промоциите.

Допълнителни условия могат да се прилагат за дарения или покупки на стоки или услуги във или чрез уебсайтовете или Услугите ни, които условия стават част от настоящото споразумение чрез настоящата препратка.

Типографски грешки

В случай че даден продукт и/или услуга са обявени на неправилна цена или с невярна информация поради печатна грешка, ние имаме право да откажем или отменим всички поръчки, направени за продукта и/или услугата, обявени на неправилна цена или неправилни условия и информация. Имаме право да откажем или отменим всяка такава поръчка, независимо дали поръчката е потвърдена и дали Вие сте таксувани. Ако вече сте били таксувани за покупката и поръчката Ви е отменена, ние незабавно ще Ви върнем парите.

Други

Ако по някаква причина съд с компетентна юрисдикция установи, че някоя разпоредба или част от настоящите Общи условия е неприложима, останалата част от настоящите Общи условия ще продължи да бъде в пълна сила и действие. Всеки отказ от която и да е разпоредба на настоящите Общи условия ще бъде ефективен само ако е в писмена форма и е подписан от упълномощен представител на „ЛевФем“. „ЛевФем“ ще имат право на съдебно разпореждане или друга справедлива защита (без задължение за внасяне на гаранция или поръчителство) в случай на нарушение или очаквано нарушение от Ваша страна. „ЛевФем“ управлява и контролира уебсайтовете и Услугите си от своите офиси в България. Уебсайтовете и Услугите ни не са предназначени за разпространение или използване от лица или образувания в юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закона или подзаконовите актове. Съответно лицата, които решат да получат достъп до уебсайтовете или Услугите на „ЛевФем“ от други места, правят това по своя собствена инициатива и са единствено отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими. Настоящите Общи условия (които са свързани с, включват и инкорпорират Политиката за поверителност на „ЛевФем“) съдържат цялостното разбиране и заместват всички предишни договорености между Вас и „ЛевФем“ относно предмета им и не могат да бъдат променяни или изменяни от Вас. Заглавията на разделите, използвани в настоящото споразумение, са само за удобство и няма да имат правно значение.

Отказ от отговорност

„ЛевФем“ не носят отговорност за съдържанието, кода или други неточности или грешки в уебсайтовете и Услугите ни.

„ЛевФем“ не предоставят гаранции.

В никакъв случай „ЛевФем“ не носят отговорност за специални, преки, косвени, последващи или случайни щети или каквито и да било щети, независимо дали става въпрос за договор, небрежност или друг деликт, произтичащи от или във връзка с използването на уебсайтовете и Услугите ни или съдържанието им. „ЛевФем“ си запазва правото да прави допълнения, изтривания или промени в съдържанието на Услугата по всяко време без предварително уведомление.

Уебсайтовете и Услугите на „ЛевФем“ и тяхното съдържание се предоставят „както са“ и „както са налични“ без никакви гаранции от какъвто и да е вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се. „ЛевФем“ е разпространител, а не издател на съдържанието, предоставяно от трети страни; като такъв „ЛевФем“ не упражнява редакционен контрол върху това съдържание и не дава никакви гаранции относно точността, надеждността или актуалността на каквато и да е информация, съдържание, услуга или стока, предоставяни чрез или достъпни чрез уебсайтовете и Услугите на „ЛевФем“. Без да се ограничава горното, „ЛевФем“ изрично се отказва от всички гаранции за всяко съдържание, предавано чрез или във връзка с уебсайтовете или Услугите на „ЛевФем“ или на сайтове, които могат да се появят като връзки в уебсайтовете или Услугите на „ЛевФем“, или в продуктите, предоставяни като част от уебсайтовете или Услугите ни или по друг начин са свързани с тях, включително, без да се ограничават до гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на правата на трети лица. Никакви устни съвети или писмена информация, дадени от „ЛевФем“ или някой от техните служители, ръководители, директори, агенти или други подобни, не създават гаранция. Информацията за цените и наличностите на продуктите ни подлежи на промяна без предизвестие. Без да се ограничава горното, „ЛевФем“ не гарантира, че уебсайтовете или Услугите на „ЛевФем“ ще бъдат непрекъсната, безпроблемни, навременни или без грешки.

Свържете се с нас

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси, чрез имейл на: collective@levfem.org