нашата мисия

ЛевФем е лява феминистка организация, основана през 2018 г. Адресира проблеми, свързани със социално-икономическите неравенства, произвеждани в условията на капиталистическа икономика, които са пряко свързани с увеличаването на половите неравенства. ЛевФем работи основно в посока припознаването на работнички във феминизирани ключови сектори като здравеопазване, социални услуги, образование, грижовен труд, както и представителки на маргинализирани общности, с целите на феминисткото движение. Организацията обвързва феминисткото движение с ЛГБТИ+ каузата и антирасизма, стъпвайки върху принципите на пресечността. За тези цели ЛевФем организира дискусии, публикации, изследвания и кампании. Дейностите на организацията са както в България, така и на международно ниво.

Нашите цели

  • Изграждане на активна и многообразна общност около принципите на феминизма, антирасизма и антикапитализма, която да може да защитава и отстоява искания за социална справедливост и да участва в разпространението и утвърждаването на тези принципи в обществото.
  • Създаване на широка обществена чувствителност чрез кампании, дискусии, мобилизации подкрепени от дълбочинни изследвания на социални проблеми от пресечена перспектива, които превеждат българската специфика на разбираем език и я представят в контекста на глобални и структурни процеси и исторически наслагвания.

Време е да се вгледаме в по-голямата картина за това къде е непоправимо счупена настоящата система.

ЛевФем

какво правим

Социално възпроизводство

Социалното възпроизводство представлява процеса на създаване и възстановяване на работната сила, което обикновено се случва в дома благодарение на неплатения и непризнат труд, извършван от жените. Той включва домашен, емоционален и грижовен труд.

Социално възпроизводство

Социалното възпроизводство представлява процеса на възпроизводство на работната сила, което обикновено се случва в дома благодарение на неплатения и непризнат труд, извършван от жените. Той включва домашен, емоционален и грижовен труд.

Миграция

Миграцията е естествена част от живота на хората, но мигрантите са подложени на расистки гранични режими. Ние се борим срещу експлоатацията на мигрантките от България в други страни, както и срещу експлоатацията и насилието над мигрантките от Глобалния юг.

Миграция

Миграцията е естествена част от живота на хората, но мигрантите са подложени на расистки гранични режими. Ние се борим срещу експлоатацията на мигрантките от България в други страни, както и срещу експлоатацията и насилието над мигрантките от Глобалния юг.

Трудови права

Често в ЛевФем засягаме проблемите на труда в рамките на феминизирани работни сектори, полови неравенства на пазара на труда като цяло, както и деикономизирането на женския труд в дома. Заставаме рамо до рамо с борбите на медицински сестри, учителки, шивачки, чистачки, грижовни работнички и др.

Трудови права

Често в ЛевФем засягаме проблемите на труда в рамките на феминизирани работни сектори, полови неравенства на пазара на труда като цяло, както и деикономизирането на женския труд в дома. Заставаме рамо до рамо с борбите на медицински сестри, учителки, шивачки, чистачки, грижовни работнички и др.

Насилие над жени

Корените на насилието са дълбоко залегнали в историческото положение на жената в социални, политически и икономически структури, насилието има патриархални, икономически, расистки, хомофобски измерения. За да го разберем, не можем и не бива да мислим тези процеси поотделно, а в тяхната взаимосвързаност и пресечност.

Насилие над жени

Корените на насилието са дълбоко залегнали в историческото положение на жената в социални, политически и икономически структури, насилието има патриархални, икономически, расистки, хомофобски измерения. За да го разберем, не можем и не бива да мислим тези процеси поотделно, а в тяхната взаимосвързаност и пресечност.

Репродуктивни права

Противопоставяме се на атаките на ултраконсервативните правителства и настояваме за безопасни, законни и безплатни аборти и противозачатъчни средства. Заплахите за правата на жените и телесната неприкосновеност са неразделни от икономическите политики, които приватизират труда по социалното възпроизводство и се нуждаят от консервативни ценности, за да защитят нуждата от експлоатация на жените.

Репродуктивни права

Противопоставяме се на атаките на ултраконсервативните правителства и настояваме за безопасни, законни и безплатни аборти и противозачатъчни средства. Заплахите за правата на жените и телесната неприкосновеност са неразделни от икономическите политики, които приватизират труда по социалното възпроизводство и се нуждаят от консервативни ценности, за да защитят нуждата от експлоатация на жените.

Мобилизации и съпротива

Нека заедно си представим начините, по които можем да направим нашите борби видими и да ги свържем през границите. Стачки, демонстрации, шествия, асамблеи, флашмобове и символични действия за подсилване на борбите ни.

Ние подкрепяме усилията за организиране за по-добри условия на труд, за свобода от насилие и потисничество.

Мобилизации и съпротива

Нека заедно си представим начините, по които можем да направим нашите борби видими и да ги свържем през границите. Стачки, демонстрации, шествия, асамблеи, флашмобове и символични действия за подсилване на борбите ни.

Ние подкрепяме усилията за организиране за по-добри условия на труд, за свобода от насилие и потисничество.

Антирасизъм

Капитализмът, патриархатът и расизмът са глобални системи, които подсилват и подхранват крайни форми на неравенство и насилие. Само съпротива на глобални ниво ще е способна да ги смаже.

Категорично се противопоставяме на расистките политики срещу ромите, другите етнически малцинства и мигрантите и заставаме зад нашите сестри в борбите им за достоен живот.

Антирасизъм

Капитализмът, патриархатът и расизмът са глобални системи, които подсилват и подхранват крайни форми на неравенство и насилие. Само съпротива на глобални ниво ще е способна да ги смаже.

Категорично се противопоставяме на расистките политики срещу ромите, другите етнически малцинства и мигрантите и заставаме зад нашите сестри в борбите им за достоен живот.

Транс и куиър

Време да погледнем към борбите, които съставляват нашето куиър наследство – борбите за освобождение на телата и преживяванията ни, борбите срещу насилието и потисничеството във всичките му форми, борбите за солидарност и справедливост – за да посмеем още веднъж да се изправим с гордост.

Транс и куиър

Време да погледнем към борбите, които съставляват нашето куиър наследство – борбите за освобождение на телата и преживяванията ни, борбите срещу насилието и потисничеството във всичките му форми, борбите за солидарност и справедливост – за да посмеем още веднъж да се изправим с гордост и да развеем знаме. На борба!

Климатична справедливост

Климатичната криза е една от най-сериозните заплахи пред човечеството днес. У нас тя вече води до по-силни и по-чести бури, поройни дъждове и наводнения, продължителни засушавания, горещи вълни и други природни бедствия, които ще продължат да се задълбочават в бъдеще. Тези събития са пряка заплаха за екосистемите и се отразяват негативно в най-голяма степен върху бедните и уязвими хора.

Климатична справедливост

Климатичната криза е една от най-сериозните заплахи пред човечеството днес. У нас тя вече води до по-силни и по-чести бури, поройни дъждове и наводнения, продължителни засушавания, горещи вълни и други природни бедствия, които ще продължат да се задълбочават в бъдеще. Тези събития са пряка заплаха за екосистемите и се отразяват негативно в най-голяма степен върху бедните и уязвими хора.

Международни борби

Работим за изграждане на международна солидарност. ЛевФем е част от международната мрежа EAST (Essential Autonomous Struggles Transnational, Транснационални жизнени автономни борби).

Международни борби

Работим за изграждане на международна солидарност. ЛевФем е част от международната мрежа EAST (Essential Autonomous Struggles Transnational, Транснационални жизнени автономни борби).

История

Стремим се да контекстуализираме феминисткото движение в България в исторически план като източник на овластяване, колективна сила и усещане за принадлежност към историческа борба.

История

Стремим се да контекстуализираме феминисткото движение в България в исторически план като източник на овластяване, колективна сила и усещане за принадлежност към историческа борба.

екип

Мария Иванчева

Мария Иванчева е социолог и антрополог, доцент в Университета на Стратклайд в Глазгоу, Шотландия. Изследванията й са в сферата на образователни и трудови неравенства и движения за социална справедливост особено в прехода от/към държавния социализъм. Член на колектива ЛевФем и редактор в онлайн портала LeftEast.

Стоянка Енева

Стоянка Енева е антрополог и доктор по политология от Universidad Autónoma в Мадрид. Интересите ѝ са в областите на градските изследвания, изследванията на социални движения, миграция и феминизъм. Член на колектива на Левфем и на различни феминистки и антирасистки колективи в Мадрид.

Леа Вайсова

Леа Вайсова е доктор по социология, гл. ас. в катедра „Социология“, СУ. Нейните интереси са в областта на изследвания на социални движения и феминизъм. Член на колектива ЛевФем.

Нели Константинова

Нели Константинова е доктор по медии и комуникации и преподавател в Университета в Лийдс, Великобритания. Интересите й са в сферата на политическата комуникация и дигиталните технологии, особено по отношение на ролята на социалните медии в социални движения и протестни мобилизации. Член на колектива ЛевФем.

Калина Дренска

Калина Дренска е член на ЛевФем и активист в областта на женските и трудови права. Един от редакторите на сп. dВЕРСИЯ за политически, социални и културни анализи. Една от координаторките на международната феминистка мрежа Essential Autonomous Struggles Transnational (EAST).

Алесандрия Ангелова

Алесандрия Ангелова е социолог с изследователски интереси в областта на климатичната и екологичната справедливост, половите неравенства и трудови права. Нейната дейност е насочена най-вече към ролята на икономическите неравенства в пазара на труда и тяхното отражение върху жените.

Стойо Тетевенски

Куиър и веган политически активист, антифашист и антикапиталист. Организира общности, изучава теория и участва в различни мобилизации за социална и екологична справедливост.

Камелия Добрева

Бакалавър по Международни отношения и студентка по Изследвания на мира и конфликтите. Интересите ѝ са в областта на насилието, базирано на пола в конфликтна и постконфликтна среда, нарушенията на правата на човека по време на конфликти и въздействието на климатичната криза върху конфликтите и миграцията.

годишни доклади

Годишен доклад 2023 г.

ПРОЧЕТИ

Годишен доклад 2022 г.

ПРОЧЕТИ

Годишен доклад 2021 г.

ПРОЧЕТИ

Годишен доклад 2020 г.

ПРОЧЕТИ

Годишен доклад 2018-2019 г.

ПРОЧЕТИ

ПРИЯТЕЛИ