Курс

Обзор

Мисията на „ЛевФем“ е да разкрива връзките между различни на пръв поглед проблеми – от ниските заплати на медицинските сестри до периодично подновяваните атаки по правото на аборт; от тормоза над мигрантите по границите до домашното насилие. Неведнъж сме се сблъсквали с липсата на феминистки и критични погледи върху случващото се. Затова сме се старали да създаваме пространство за тези така нужни перспективи. Този курс е опит за по-систематизиран увод в огромното поле на феминистката теория, който да обхване основните теми и разбирания, на основата на които мислим света.

Курсът е структуриран в глави, които се стремят да обхванат различни теми от пресечения феминизъм – от фокус върху понятия като „пресеченост“, „джендър“ и „социално възпроизводство“ до първоначални бележки по по-общи проблеми като расизъм, трансфобия и домашно насилие. Специално внимание е обърнато на миграцията, климатичната криза, репродуктивната справедливост и секс работата. Курсът включва пространен обзор на историята на социалните борби, свързани с жените. Изходна позиция на нашия анализ са структурните аспекти на неравенствата – или с други думи, как „правилата на играта“, които определят как живеем, какви права имаме, как посрещаме ежедневните си нужди и как се грижим за останалите – са така направени, че създават неравенства и позволяват тяхното умножаване.

Курсът е изключително полезен за всеки, интересуващ се от женски права и борби, подходящ за хора с и без знания по темата. Толкова цветно и богато представяне на всички сфери засягащи политически, социални и други движения, и пресечната им точка с феминизма – трудови права, куиър и транс правата, климатична справедливост, класова борба и много други. Научих страшно много, както за историята на феминизма, така и за днешните проблеми и борбата с тях. Освен всичко курсът включва много външни препратки към различни международни текстове и феминистки преспективи. Страшно полезно, препоръчвам с две ръце!!

– Виктория Велчева, кинотворец

Формат

Съдържанието на курса обхваща различни текстове, графики и други материали, подбрани от колектива на „ЛевФем“. Във всяка секция ще откриете въведение, в което даваме основни определения и ги илюстрираме с примери, снимки и оригинални графики. Въведението включва речник на използваните термини (които в текста ще намерите удебелени). Посочете удебелената дума (или кликнете върху нея, ако ползвате мобилно устройство), за да достъпите определението.

Въведението е последвано от основен текст, който предоставя теоретична основа и разкрива практическите измерения на конкретен въпрос по темата. Всички текстове са на български език, като специално за курса бяха преведени текстове на бел хукс, Силвия Федеричи, Джудит Бътлър и др. Текстовете са съпроводени от практически задачи, които целят да ви предоставят възможност да използвате наученото и да мислите през него. Задачите са два вида – казуси и упражнения. Казусите са подбрани от нас социални проблеми, разгледани в контекста на темата на секцията. Упражненията са въпроси по темата, които да ви помогнат да преговорите основните точки.

 

В края на всяка тема ще намерите прикачени и допълнителни ресурси, които позволяват навлизане в темата в дълбочина. Събрахме внушителна колекция от текстове на български език, занимаващи се с феминистки въпроси. Поместили сме текстове както на основни феминистки мислителки като Одри Лорд, Мариароса Дала Коста и бел хукс, така и множество съвременни изследователки от България и региона.

Като бонус сме добавили и нашите предложения за изкуство (художествена литература, филми, музика и др.), което е подходящо за всяка тема. Изкуството, както и научните текстове, подлежат на различни интерпретации. Имате ли собствено четене на даден видеоклип или на поместена в курса статия? Пишете ни!

Секциите надграждат една над друга, затова е препоръчително да преминавате през тях последователно. Въпреки това, всяка секция може да бъде разглеждана самостоятелно, а целият курс може да бъде завършен и не в препоръчания от нас ред.

Курсът е динамичен и с времето ще продължаваме да добавяме теми и материали. В момента работим над подкаст епизоди, които ще съпътстват всяка секция, обмисляме и възможности да направим видео епизоди.

За мен най-влиятелната част от курса бяха материалите за расизма като система. Не е типична тема, за която хората се сещат като се говори за феминизъм, но е съвсем на място в този курс. Предлага шанса да отстъпим няколко крачки назад и да видим механизмите, които произвеждат неравенства и репресии в по-ясна светлина – участието на икономическата, медийната и обществената структура в произвеждането на тези неравенства.

– Студент по социология

Съдържание

 1. Увод
 2. История на феминизма
 3. Пресеченост
 4. Конструиране на джендър ролите
 5. Социално възпроизводство
 6. Феминизиран труд
 7. Антирасизъм
 8. Насилие над жени
 9. Миграция
 10. Репродуктивна справедливост
 11. Транс и куиър
 12. Секс работа
 13. Климатична справедливост

За кого е предназначен курсът?

Курсът е предназначен за хора, които имат интерес или навлизат във феминисткия активизъм и/или феминистките изследвания. Съдържанието може да е полезно за преподаватели, студенти, ученици, синдикалисти, журналисти, активисти и други хора, които се интересуват от социални каузи.

Как да се включа?

Курсът е безплатен. За да кандидатствате за достъп до него, кликнете на бутона „Запиши се“.