Равносметка: борбата продължава!

Ето нашата равносметка и исканията, които Левфем добавя към тези на БФЖ, организиращи протеста срещу насилието над жени на 26.11.2018

Остават пет дена до протеста срещу насилието над жени, който ще се проведе на 26 ноември от 18 ч. на Орлов мост в град София. Равносметката от общата кампания на Левфем и dВЕРСИЯ до момента е следната:

След пуснатия призив за солидарност до нас достигнаха безброй писма от целия свят, които недвусмислено изразяват своята подкрепа към жените в България, а в други градове, сред които Букурещ, Прага, Берлин, Кентърбъри и Лондон, са организирани паралелни протести пред Българското посолство. В изминалите дни публикувахме осем текста на страницата на Диверсия, които застават в подкрепа на протеста и артикулират причините за това решение. Както си пролича, те са многобройни и обхващат почти всички аспекти от ежедневието ни, през които се виждат отчетливо неравностойното положение, в което са поставени жените, и непосилният обществен натиск, понасян непрекъснато именно от жените. Предстои публикуването на още текстове, като може да ни изпращате своите на levfembg(@)gmail.com

След провелия се неотдавна дебат в Парламента около предложените промени в Наказателния кодекс, ние оставаме убедени, че мястото ни е на улицата в постоянна борба срещу практики и структури, които ни насилват и които ни оковават в социалната роля, отредена на жените от патриархалното общество, припозната като биологична и оправдана чрез природата. Знаем, че борбата ни няма да приключи на 26 ноември, а ще продължи, както и досега, всеки ден! На 26 ноември обаче имаме уникалния шанс да покажем, че сме сплотени и решени да преборим социалното и физическото насилие над жените, усилващо се все повече поради фашисткия политически климат, който ни се налага от политическите елити.

Ние твърдо заставаме зад исканията, отправени от Българския фонд за жените,  но и добавяме, че желаем премахване на частния интерес от сферата на публичните услуги, засягащи социалните ни условия на съществуване, а това означава подчиняването им на логиката на пазара и икономическата „рентабилност“. Затова:

1. Искаме увеличаване на социалното подпомагане, касаещо майчинството, родителството, отглеждането на деца и пенсиите. Последното касае жените повече, защото по-голям брой жени достигат пенсионна възраст, съответно орязването на пенсиите директно угнетява повече тяхното социално положение.

2. Искаме оттегляне на предложението на Българска Стопанска Камара „докато тече майчинството, да не се натрупва платен годишен отпуск“.

3. Настояваме демонизирането на ромската общност, обричащо я на социално и икономическо изключване, да спре. То засяга особено силно жените от ромски произход. Така например безскрупулното и клеветническо спекулиране особено с образа на „многодетната млада ромка“ се използва системно не само за насаждане на междуетническа омраза, но и в подкрепа на съкращаване на социалното подпомагане, което касае всички живеещи в България и особено силно жените, чиито майчински помощи биват орязвани с подобни расистки аргументи. Съкращения в социалната сфера са в интерес единствено и само на бизнеса, който не желае да поема социални ангажименти и затова чрез своите политически представители подхранва и произвежда междуетническа омраза.

4. Искаме злоупотребите на работодатели, които си позволяват да не осигуряват своите работници на реалната им заплата, упражнявайки всякакъв вид натиск върху тях, да бъдат премахнати. Това засяга всички работещи и неработещи в България, които по този начин са лишени от принципа на солидарност, залегнал в социалната ни система. В същото време тези злоупотреби могат да ударят много по-силно жените, защото размерът на майчински и пенсии пряко се влияе от заплатата, на която работничката или работникът са осигурени, и крие риск да натовари жените в пъти повече.

5. Искаме достойно заплащане на труда на жените във всяка една сфера. Това важи особено силно за сферите, където повечето работещи са жени, които традиционно са и по-нископлатени.

6. Искаме достъп до повече болници във всички населени места, училища, общински ясли, детски градини и детски кухни, а това задължително трябва да върви ръка за ръка с увеличение на държавните субсидии за тях. Тези институции трябва да бъдат масови и достъпни за абсолютно всички, а условията в тях на високо ниво, за да може всички ние да имаме равни възможности за добър живот.

7. Искаме разбирането за родителска грижа да бъде разширено, и то не само спрямо половите разделения, а така че отговорността за отглеждане на деца да пада върху обществото като цяло, а не единствено върху жените;

8. Искаме намаляване на ДДС върху детските храни, базови медикаменти и други стоки от първа необходимост. Затова намираме за необходимо да бъде преразгледана данъчната ни система, която произвежда високи неравенства, от които жените страдат най-много.

Всички засегнати социални аспекти допринасят пряко за икономическото насилие върху жените и непряко за физическото такова. Една икономически потисната и несвободна жена е по-зависима от партньора си, а в случаите на домашно насилие става далеч по-трудно да избяга и търси изход от страх, че няма да може да подсигурява елементарните си екзистенциални нужди. Отслабената социална система означава и по-малко финансиране за приюти и центрове за подпомагане на жени, станали жертва на домашно насилие. Разбира се може да продължим списъка до безкрай, защото проблемите, които са се натрупали, са безкрайни, а досадното дърдорене за „традиционните семейни ценности и разпалването на расизъм не могат да ги прикрият. Но световната подкрепа, която получаваме, и множеството гласове в България, които се обединиха в солидарност с феминисткото движение, ни вдъхват увереност, че можем да надделеем тук и сега над наложените страх и насилие.

Солидарност с всички жени в България и по света в борбите им за социална справедливост и равенство!

Левфем е неформална група леви български феминистки. Пишете ни на levfembg(@)gmail.com

Събраните текстове за съвместната кампания на Левфем и Диверсия до момента:

Правото на жените да се чувстват свободни не е абстракция от Юлия Владимирова

Утре на следващите Нюрнбергски процеси с какво ще се извини човечеството? от Виктор Николов

Защото така разбрах, че любовта е насилие от Дима

Протестът е не просто срещу насилието, а за по-равни позиции за жените от Станислав Додов

Мъже в българския парламент застават зад насилието над жени от Левфем

Не, нищо не оправдава насилниците  от Надежда Московска

Свобода или равенство? Да, моля! от Жана Цонева

Човечеството не може да бъде свободно без освобождаване на жените от Свобода СтаниМирова

Защо равенството между половете е борба и за по-добри публични пространства от Павел Янчев


Заглавно изображение: Agostino Veneziano, The Witches’ Rout, ок. 1520. Източник.

Share This