Аман от зюмбюли, искаме равенство!

ЛевФем се включва в мобилизациите за 8 март

Наближава осми март.

Един от начините, по които ЛевФем ще се включи в мобилизацията за осми март тази година, е чрез събиране на писма, статии и мнения, които ще се публикуват на фейсбук страницата ни и разпространят през мрежата на ЛевФем.

ЛевФем ще е платформата, където вие сами ще опишете реалността на заобикалящата ни мизерия и непоносимостта да се живее под тежестта на непрекъснати унижения. По този начин ще дадете отпор срещу социалните проблеми, с които се сблъскваме всекидневно. Това са проблеми на работното място, в опитите ни да се доберем до държавна или общинска ясла и детска градина, по време на бременността или майчинство, в болницата, в дома, в психиатриите, в затворите и всички онези пространства, от които биваме все по-лишени или пък в които сме все по-експлоатирани.

Искаме да съберем възможно най-много от гнева на босите, голите, бедните, работещите, безработните, гладните, затворените, изпъдените от страната и да хвърлим този гняв в лицето на властта и елитите.

Изпращайте ни текстове в свободен стил на адрес: levfembg@gmail.com или в съобщение на фейсбук страницата ни: ЛевФем / LevFem

Вашата анонимност, ако желаете такава, е гарантирана.

Ако предпочитате по-структурирани въпроси, ето и ориентировъчни такива. Чувствайте се свободни да добавите към тях неща, които считате, че ние сме изпуснали:

1. Вие сте работничка. Опишете характера на работа във вашия сектор и какви са условията на труд. Изплащат ли ви осигуровки на реалната заплата? Стига ли ви заплатата да посрещнете своите ежемесечни разходи? По колко часа работите? Плащат ли ви за извънредно работно време? Чувствате ли се потискани и унижавани по някакъв начин на работното си място? По какъв?

2. Вие работите и имате дългове. Как сте стигнали до тези дългове? Какво правите, за да ги покриете? На колко работни места се трудите?

3. Вие работите и имате дете/деца. Опишете как се справяте в двойната си роля на родител и работничка? Ходят ли децата ви на ясла или детска градина? Частни и държавни ли са те? Имахте ли проблеми при записването в яслата и/или детската градина? Ако да, от какъв характер? Имате ли проблеми да съчетаете работното си време с грижите спрямо семейството?

4. Вие сте затворничка. Разкажете ни за условията, в които сте принудена да живеете. Работите ли в затвора? Ако да, каква заплата получавате? Били ли сте жертва на сексуално посегателство в затвора? Какво е да си бременна и родилка в затвора? До какви социални помощи имате достъп?

5. Вие сте бременна или наскоро родила. Опишете как минаваха женските консултации. Каква беше средната сума, която заплатихте за тях? Посещавахте частен или държавен кабинет? Имало ли е случаи, при които вашият лекар използва държавна или общинска болница като частен кабинет и да не отчете прегледа през здравната каса? Какво се случи, когато работодателите ви разбраха за вашата бременност? Опитаха ли се да ви създадат проблем или да ви намекнат, че състоянието ви е проблем за тях? А директно да ви уволнят?

6. Вие не работите. Защо? Какви са пречките пред намиране на работа? Как се справяте с всекидневните разходи? На каква помощ разчитате?

7. Вие сте бежанка или търсеща закрила. Опишете условията, в които живеете. Живеете в лагер или на личен адрес? Това ваш избор ли е? Има ли топла вода и ток там, където живеете? Работите ли? Легално или нелегално? Опишете условията на вашия труд. Колко ви заплащат, има ли тормоз на работното ви място? Разчитате ли на социална помощ от държавата и ако да, стига ли това да поемете допълнителните разходи?

8. Вие сте чуждестранна работничка. Опишете условията на труд в сектора, в който работите. По колко часа работите? Осигуряват ли ви? Чувствате ли се защитена?

9. Вие сте от България и работите в чужбина. Опишете условията на труд в сектора, в който работите. По какъв начин заминахте: през фирма или самостоятелно? Осигуряват ли ви? Доволна ли сте от заплащането? Работите ли извънредно? Успявате ли да пратите пари към България?

10. Вие сте жена от малцинствена група в България. Срещате ли дискриминативно отношение към себе си на работното място, в институциите, на улицата? Разкажете ни за опита си. Губили ли сте работа заради това, че някой ви е нарочил за „не-българка“?

11. Вие сте учаща. Имало ли е опити за сексуално посегателство над вас? Срещате ли сексистко отношение към себе си? От какъв характер? Имало ли е случаи, в които Вашият пол/сексуална ориентация са били пречка пред академичната ви работа? Трябва ли да работите, за да продължите образованието си? Налагало ли се е да отидете на „студентска бригада“ или на друга работа извън България, за да покривате разходите по своето образование?

12. Вие сте с тежко психично заболяване. Опишете как минава Вашето ежедневие, с какви трудности се сблъсквате, как успявате да се справяте с ежедневните задачи, чувствате ли подкрепа от някъде и каква?

Етикети

Още от тази категория

Жените и местната власт: възможности и бариери

Жените и местната власт: възможности и бариери

Неравенствата в политическото представителство на мъжете и жените са глобален обществен проблем с множество регионални специфики. Представителството на жени в политиката в България през последните десетилетия се задържа на сравнително ниско ниво.

Share This