Отворено писмо в подкрепа на медицинските сестри от „Св. Иван Рилски“ в Козлодуй

В ЛевФем категорично заставаме зад медицинските сестри в Козлодуй
След масовото подаване на оставки в пловдивската болница „Св. Мина“ заради ниско заплащане на труд сега е ред и на медицинските сестри от „Св. Иван Рилски“ в Козлодуй.

В ЛевФем категорично заставаме зад медицинските сестри в Козлодуй, които отказват да подпишат новите си трудови договори. Както се разбира, тези договори предвиждат увеличение на заплатата с шейсет лева, което е крайно унизително предвид материалните условия, в които сме принудени хем да се трудим, хем да възобновяваме жизнения си цикъл. А именно: унизително ниските доходи, все по-голямото отдръпване на социалната държава от най-насъщните ни нужди като медицина, образование и непрекъснато увеличение на цените на стоки от първа необходимост като вода, електричество и храна.

Медицинските сестри са прави, че проблемът в здравеопазването и унизителните условия на труд, на които са подложени ежедневно, трябва да се реши на национално ниво. Както и те споменават, последните двайсет години съсипаха здравеопазването, превръщайки го в поредната плячка на жадни за печалба търговци. В тези условия, при които печалбата е водещият мотив при управлението на болниците, медицинският персонал винаги ще страда най-много. Неговите заплати трябва да се държат ниски, за да има повече финансова изгода за управниците. Както и сестрите отбелязват, пари има, но те не отиват по предназначение: а именно към цялото общество и към работничките, които ежедневно се грижат за нашето здраве. Ефектите на търговията със здравето са ни буквално до болка познати.

Днес виждаме как медицинските работници се изправят срещу безобразията в публичния сектор. Ние в ЛевФем ги подкрепяме в това им решение и считаме, че призивите им за браншова стачка са абсолютно навременни и даже неотложни. Очевидно е, че без да се предприемат категорични мерки, каквато е една национална стачка, ще трябва да продължим да търпим униженията, на които сме подложени както като пациенти, така и като работнички.

Наясно сме, че част от обществото ще се възпротиви срещу евентуална масова стачка в здравеопазването както се случи с учителите ни преди повече от десетилетие. Но искаме ясно да заявим, че има и една друга част, която ще е с вас рамо до рамо, защото знаем, че ако не се направи нещо сега, скоро няма да има кой да извършва една от най-необходимите обществени професии.

Вие сте необходими и за вас ще се борим.

Аман от печалбари, искаме достоен живот!

В солидарност,

ЛевФем

Share This