Борби в социалното възпроизводство в Централна и Източна Европа след (?) пандемията КОВИД-19

Предстоят поредица от политически дискусии с представител/к/и на организации и колективи от Централна/Източна Европа

Колективът на ЛевФем и платформата Транснационална социална стачка (ТСС) Ви канят на поредица от политически дискусии с представител/к/и на организации и колективи от Централна/Източна Европа и включващи участници от страни извън региона. Целта ни е да подчертаем необходимостта да се вгледаме по-дълбоко в случващото се в нашия контекст и да предложим както по-обхватен анализ, така и стратегическа дискусия между активисти, за това какво може и трябва да се направи в името на широка обществена промяна.

ЛИНК КЪМ СЪБИТИЕТО (НА АНГЛИЙСКИ)

Уебинарът е част от поредица срещи и събития. Той надгражда над проведените досега разговори сред мрежа от активисти в различни движения в региона. Това е първата ни публична среща и дискусия, към която сърдечно Ви каним да се присъедините.

Дискусията ще се съсредоточи върху настоящите борби на терена на социалното възпроизводство, труда и миграцията, с фокус върху пресечните неравенства. Такива например са борбите и протестите на медицинските сестри в България и други страни в региона ; на домашните работнички от Източна Европа, работещи в сферата на грижовния труд в западноевропейски страни; на борещите се за социална и солидарна жилищна политика и срещу домашния дълг в страни като Сърбия, Хърватска и Румъния. Тези борби и процеси станаха особено видими и още по-централни за общото ни добруване покрай пандемията от Ковид19, която ускори неолибералните и авторитарни тенденции в региона.

По време на уебинара искаме ще дискутираме следните въпроси: Как да обвържем съществуващите протести и борби в рамките на силна транснационална кампания и движение за съпротива? Как да насърчим политическа комуникация, която да е адекватна не само в рамките на националните ни граници, но и пресича границите на Централна и Източна Европа, които ни отделят и прави проблемите в региона ни видими и споделими в глобален план? Как да посрещнем челно предизвикателството за събаряне на неолибералните бариери в социалното възпроизводство, и можем ли да се влеем в движението за глобална феминистка стачка ?

Share This