Транснационална среща в София, 8-11 септември

Работнички, активисти и мигрантки от Източна Европа ще се съберат през септември в София, за да обсъдят актуалните си борби в контекста на различни глобални кризи.

Светът, в който живеем, е белязан от редица глобални процеси: от финансовите потоци до глобалните вериги за доставки, от мигрантските движения до международните феминистките борби, от COVID-19 пандемията до ескалиращата климатична криза. Войната в Украйна засили тези динамики, обостри вече съществуващите кризи и създаде нови условия, в и срещу които различни борби за социална справедливост трябва да се водят.

Освен икономическото и физическото насилие и разрушение, сблъсъкът на всички тези многобройни кризи доведе до цял набор от промени в производството и социалното възпроизводство. От трудещите се хора за пореден път се очаква да платят цената и за увеличените бюджети за отбрана, и за покачващите се цени за електроенергия, газ, храна. Това е видно както в България, така и на много други места по света. Бежанската вълна от Украйна беше използвана от различни правителства, включително и българското, за укрепване и установяване на нови расистки йерархии между бягащите от войни от различни краища на света. Войната засили неимоверно патриархалното насилие – както в самата Украйна, така и срещу бежанците от тази война, повечето от които са жени. В същото време засилващата се милитаризация е в разрез дори с най-меките “зелени” политики по отношение на застрашаващите света климатични промени.

Всичко това води до пренареждане на политическите координатни оси, с които сме свикнали. Новият контекст налага да задълбочим и укрепим колективния си капацитет за международно организиране. Повече от всякога разграничението между местни и транснационални борби е размито: местното е вплетено в транснационални процеси и военновременни политики, а тези процеси, от своя страна, влияят пряко на местните реалности.

В този контекст на натрупващи се и преплитащи се конфликти и разпръснати борби българската феминистка организация ЛевФем и платформата за Транснационална Социална Стачка ви канят на среща в София в периода 8-11 септември 2022 г. Събитието цели да създаде пространство за диалог и съвместно организиране между феминистки, работници и работнички, мигрант(к)и, синдикалист(к)и от България, Източна Европа и отвъд. Очакваме представители на организации и колективи от България, Румъния, Сърбия, Полша, Чехия, Грузия, Турция, Италия, Германия, Великобритания, Франция, Испания и други.

Целта на срещата е да намерим допирни точки в различните борби, които водим, да разработим обща визия и разбиране в настоящия размирен контекст. Наред с това срещата цели и да подпомогне изграждането на общи транснационални послания и мобилизационен капацитет сред представители на разнообразни движения от различни страни.

Това ще бъде и момент, в който представители на различни транснационални инициативи като феминистката мрежа Essential Autonomous Struggles Transnational (EAST), мигрантската мрежа Транснационалната мигрантска координация (TMC), нововъзникналата Постоянна асамблея срещу войната и медийната мрежа Eastern European Left Media Outlet (ELMO) ще могат да се срещнат и обменят опит.

Работните езици на срещата са български и английски. Настаняването и/или транспортът до София за участници, идващи извън столицата, или за международни участници могат да бъдат частично или изцяло покрити.

За въпроси, моля, свържете се с нас на collective(at)levfem.org и info(at)transnational-strike.info


ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТЪК, 8 СЕПТЕМВРИ

17 – 19: Пристигане, регистрация, обща вечеря

ПЕТЪК, 9 СЕПТЕМВРИ

9:30 – 10:45: Откриване

10:45 – 11:00: Кафе пауза

11:00 – 13:00: Женски и мигрантски труд в България (на български с превод на английски)

13:00 – 14:00: Обяд

14:00 – 16:00: Уъркшопи (темите се уточняват)

16:00 – 16:30: Кафе пауза

16:30 – 18:30: Отворена дискусия, организирана от мрежата Essential Autonomous Struggles Transnational (EAST), върху въпроси, касаещи социално възпроизводство (женски труд, насилие над жени, репродуктивни права и др.)

СЪБОТА, 10 СЕПТЕМВРИ

10:00 – 12:00: Уъркшопи (темите се уточняват)

12:00 – 13:30: Обяд

13:30 – 15:30: Уъркшопи (темите се уточняват)

15:30 – 16:30: Кафе пауза

16:30 – 18:30: Отворена дискусия на инициативата Permanent Assembly Against the War относно предизвикателствата при граденето на международни политики на мира

НЕДЕЛЯ, 11 СЕПТЕМВРИ

10:00 – 13:00: Заключителна дискусия: транснационално организиране, стратегии и бъдещи инициативи

* Темите на уъркшопите ще бъдат публикувани през юли 2022 г. Всички уъркшопи ще касаят въпроси за условията на труд в Източна Европа и отвъд, феминистките и мигрантски борби, социалното възпроизводство, влиянието на войната в Украйна върху условията на труд и живот. Ако желаете да организирате уъркшоп, свържете се с нас на collective(at)levfem.org

Срещата се организира с финансовата подкрепа на Български фонд за жените (БФЖ). Дискусиите и материалите, създадени във връзка със срещата, не отразяват становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието им.

Етикети

Още от тази категория

Жените и местната власт: възможности и бариери

Жените и местната власт: възможности и бариери

Неравенствата в политическото представителство на мъжете и жените са глобален обществен проблем с множество регионални специфики. Представителството на жени в политиката в България през последните десетилетия се задържа на сравнително ниско ниво.

Share This