Транснационална среща в София, 8-11 септември

Работнички, активисти и мигрантки от Източна Европа ще се съберат през септември в София, за да обсъдят актуалните си борби в контекста на различни глобални кризи.

Светът, в който живеем, е белязан от редица глобални процеси: от финансовите потоци до глобалните вериги за доставки, от мигрантските движения до международните феминистките борби, от COVID-19 пандемията до ескалиращата климатична криза. Войната в Украйна засили тези динамики, обостри вече съществуващите кризи и създаде нови условия, в и срещу които различни борби за социална справедливост трябва да се водят.

Освен икономическото и физическото насилие и разрушение, сблъсъкът на всички тези многобройни кризи доведе до цял набор от промени в производството и социалното възпроизводство. От трудещите се хора за пореден път се очаква да платят цената и за увеличените бюджети за отбрана, и за покачващите се цени за електроенергия, газ, храна. Това е видно както в България, така и на много други места по света. Бежанската вълна от Украйна беше използвана от различни правителства, включително и българското, за укрепване и установяване на нови расистки йерархии между бягащите от войни от различни краища на света. Войната засили неимоверно патриархалното насилие – както в самата Украйна, така и срещу бежанците от тази война, повечето от които са жени. В същото време засилващата се милитаризация е в разрез дори с най-меките “зелени” политики по отношение на застрашаващите света климатични промени.

Всичко това води до пренареждане на политическите координатни оси, с които сме свикнали. Новият контекст налага да задълбочим и укрепим колективния си капацитет за международно организиране. Повече от всякога разграничението между местни и транснационални борби е размито: местното е вплетено в транснационални процеси и военновременни политики, а тези процеси, от своя страна, влияят пряко на местните реалности.

В този контекст на натрупващи се и преплитащи се конфликти и разпръснати борби българската феминистка организация ЛевФем и платформата за Транснационална Социална Стачка ви канят на среща в София в периода 8-11 септември 2022 г. Събитието цели да създаде пространство за диалог и съвместно организиране между феминистки, работници и работнички, мигрант(к)и, синдикалист(к)и от България, Източна Европа и отвъд. Очакваме представители на организации и колективи от България, Румъния, Сърбия, Полша, Чехия, Грузия, Турция, Италия, Германия, Великобритания, Франция, Испания и други.

Целта на срещата е да намерим допирни точки в различните борби, които водим, да разработим обща визия и разбиране в настоящия размирен контекст. Наред с това срещата цели и да подпомогне изграждането на общи транснационални послания и мобилизационен капацитет сред представители на разнообразни движения от различни страни.

Това ще бъде и момент, в който представители на различни транснационални инициативи като феминистката мрежа Essential Autonomous Struggles Transnational (EAST), мигрантската мрежа Транснационалната мигрантска координация (TMC), нововъзникналата Постоянна асамблея срещу войната и медийната мрежа Eastern European Left Media Outlet (ELMO) ще могат да се срещнат и обменят опит.

Работните езици на срещата са български и английски. Настаняването и/или транспортът до София за участници, идващи извън столицата, или за международни участници могат да бъдат частично или изцяло покрити.

За въпроси, моля, свържете се с нас на collective(at)levfem.org и info(at)transnational-strike.info


ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТЪК, 8 СЕПТЕМВРИ

17 – 19: Пристигане, регистрация, обща вечеря

ПЕТЪК, 9 СЕПТЕМВРИ

9:30 – 10:45: Откриване

10:45 – 11:00: Кафе пауза

11:00 – 13:00: Женски и мигрантски труд в България (на български с превод на английски)

13:00 – 14:00: Обяд

14:00 – 16:00: Уъркшопи (темите се уточняват)

16:00 – 16:30: Кафе пауза

16:30 – 18:30: Отворена дискусия, организирана от мрежата Essential Autonomous Struggles Transnational (EAST), върху въпроси, касаещи социално възпроизводство (женски труд, насилие над жени, репродуктивни права и др.)

СЪБОТА, 10 СЕПТЕМВРИ

10:00 – 12:00: Уъркшопи (темите се уточняват)

12:00 – 13:30: Обяд

13:30 – 15:30: Уъркшопи (темите се уточняват)

15:30 – 16:30: Кафе пауза

16:30 – 18:30: Отворена дискусия на инициативата Permanent Assembly Against the War относно предизвикателствата при граденето на международни политики на мира

НЕДЕЛЯ, 11 СЕПТЕМВРИ

10:00 – 13:00: Заключителна дискусия: транснационално организиране, стратегии и бъдещи инициативи

* Темите на уъркшопите ще бъдат публикувани през юли 2022 г. Всички уъркшопи ще касаят въпроси за условията на труд в Източна Европа и отвъд, феминистките и мигрантски борби, социалното възпроизводство, влиянието на войната в Украйна върху условията на труд и живот. Ако желаете да организирате уъркшоп, свържете се с нас на collective(at)levfem.org

Срещата се организира с финансовата подкрепа на Български фонд за жените (БФЖ). Дискусиите и материалите, създадени във връзка със срещата, не отразяват становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието им.

Етикети

Още от тази категория

Не на скъпотията! Искаме достоен живот!

Не на скъпотията! Искаме достоен живот!

Аман от скъпотия! Не щем вече немотия! Няма да позволим поредния провал на капитализма да бъде стоварен върху нас!

Share This