Овластяване на жените: ключови аспекти и гледни точки

Колективът на Левфем взе активно участие в дискусии на тема икономическа еманципация и възможности за професионално развитие, равенство в заплащането и овластяване на жените в политиката.

На 3 и 4 септември в Пловдив се проведе конференция на тема “Овластяване на жените”, в която колективът на Левфем взе активно участие. Събитието, организирано от Партията на европейските социалисти в сътрудничество с регионалните клонове на обединението на жените-социалистки към БСП събра над 150 участнички за двудневна дискусия, структурирана в панели на три ключови теми: икономическа еманципация и възможности за професионално развитие, равенство в заплащането и овластяване на жените в политиката. 

Срещата беше открита от президента на ПЕС Сергей Станишев, Зита Гурмай, президент на ПЕС-жени, Дора Янкова – председател на обединението на жените социалистки и Александра Берданкова, член на Оперативното бюро на организацията.

Представителките на Левфем Леа Вайсова и Стоянка Енева обобщиха резултатите от изследването “Грижа и социални неравенства. Изследване за влиянието на недостига на места в общинските ясли и детски градини в град София върху живота на жените 2021 – 2022 г.” Изследването, координирано от Леа Вайсова, показва, че жените са потърпевши от липсата на публични услуги за грижа за деца, тъй като в много случаи са принудени да удължат майчинството си, при което не само доходите им намаляват, а и се възпроизвеждат неравенства в полагането на грижи, трудности в професионалното развитие и засилване на патриархалните роли в семейството. Решението на този проблем преминава през възстановяването и устойчивостта на публичните услуги които да осигурят възможност за отглеждане на деца на хората, които желаят да бъдат родители, но и да преразпределят по един по-справедлив начин отговорността за грижовния труд. Тази отговорност, както поясни Стоянка Енева, е несправедливо и постепенно прехвърляна към семействата и в частност към жените, особено от 1989 г. насам, чрез политики, наративи и практики, които предлагат индивидуални решения като програми за осигуряване на детегледачки или ваучери за частни детски градини. Темата породи разпалена дискусия с публиката и дебати относно осигуряването на баланс между личен и професионален живот.

В панела, посветен на икономически неравенства имаха особено силно участие синдикалистките от КНСБ Виолета Иванова и от КТ Подкрепа Ваня Григорова. Двете представиха данни за разлики в заплащането между половете, като подчертаха, че те са свързани много често с отговорността за грижовния труд, поемана от жените и в дългосрочен план се отразяват и на разликите в пенсиите, поставяйки възрастните жени в по-висок риск от бедност. Подчертаха също необходимостта от укрепване на публичните услуги като детски градини и инструментите за повишаване и стабилизиране на доходите и спазването на правата на работниците като колективните трудови договори.

Като коментар на третият панел, посветен на овластяването на жените в политиката, се повдигна въпроса защо в търсенето на това равенство между различни аспекти на живота не се включва и участието на жените в политическия живот. Участничките в панела представиха опита си в местната власт и разсъжденията си относно ниската представителност на жените в листите на водещите партии на предстоящите парламентарни избори. Леа Вайсова се включи с коментар, призоваващ не само за представителност на жените, но и за интерпретиране на социалните проблеми през феминистка перспектива, както и за неотложно разглеждане на проблемите, касаещи неравенствата между половете като приоритетни.  Както презентациите на панелистките, така и гласовете в последващата дискусия призоваха за стремеж към солидарност и равенство. 

Етикети

Още от тази категория

Жените и местната власт: възможности и бариери

Жените и местната власт: възможности и бариери

Неравенствата в политическото представителство на мъжете и жените са глобален обществен проблем с множество регионални специфики. Представителството на жени в политиката в България през последните десетилетия се задържа на сравнително ниско ниво.

Share This