Секс работата е работа!

Краят на наказателното преследване на секс работничките е глътка въздух срещу преследването и маргинализирането им.
Секс работата е работа!

Секс трудът вече не е престъпление в България!

Конституционният съд обяви за противоконституционна забраната за получаване на доходи по „непозволен или неморален начин“, с което практически декриминализира секс труда и просията. Нашият колектив приветства това решение и го считаме за важна стъпка за женското и куиър освобождение!

Краят на наказателното преследване на секс работничките е глътка въздух срещу преследването и маргинализирането им. Досегашното законодателство позволяваше небивал тормоз от страна на полицията и прокуратурата върху секс работничките, много от които се сблъскват с насилие, бедност, институционализирани расизъм и трансфобия на ежедневно ниво.

Безспорно е, че в настоящето сексуалните работнички преживяват множество форми на насилие както от страна на организираната секс индустрия, така и от държавните репресивни органи и закони. Затова ние заставаме зад освобождението на всички жени от всякаква форма на експлоатация и насилие, включително преживяваните от секс работничките трафик на хора, икономическа експлоатация, изнудване, физическо и сексуално насилие, модерно робство и пр. Именно поради тази причина се борим за освобождението на секс работничките от всички форми на потисничество. Ние вярваме, че проблемите на секс работничките произлизат от патриархалния капитализъм, който предопределя тяхната структурна и системна експлоатация, поради което се обявяваме за неговото унищожение.

Секс работничките трябва да имат възможността да определят сами съдбата си. Ние настояваме за ефективни обществени механизми, които да предоставят на секс работничките опции и ресурси за реинтеграция в обществото по начин, който да им позволява да вземат решения, освободени от тежките окови на стигмата, страха и експлоатацията. Ние смятаме, че секс работничките трябва да имат правото да излязат от тази сфера, но и да избират тази професия, освободени от оковите на патриархалния капитализъм. Секс работата не е като всяка друга работа, поради специфичните опасности и стигмата, които я отличават в рамките на патриархата и капитализма. Осъзнаваме, че сексуалността, грижата, физическата близост, любовта и личните взаимоотношения между хората в настоящите им форми са продукт на специфичните условия, продиктувани от системата, в която живеем. Наша мисия, следователно, е да освободим всички тези отношения от влиянието на системата, вместо да ги заклеймяваме сами по себе си.

Всеки човек трябва да има сексуална и репродуктивна свобода. Както казва Манифестът на сексуалните работнички от Индия от 1997 г., „притежаването на частна собственост и поддържането на патриархата изисква контрол върху възпроизводството на жените“, за да осигури легитимни наследници. Така, сексът и сексуалността биват свеждани до възпроизводителната им функция. Сексуалният труд може да бъде освободен от настоящата социално-икономическа надстройка по същия начин, по който любовните отношения могат да бъдат освободени от токсичната моногамия и буржоазния брак – чрез гарантирането на истински свободен избор на всяка жена.

Въпросът за сексуалния труд е също въпрос на куиър освобождение, тъй като ЛГБТКИА+ секс работничките също срещат постоянен тормоз от страна на държавата и репресивната секс индустрия. Той е ключов и за борбата срещу расизма срещу нашите ромски сестри. Тези две групи са особено уязвими, защото предразсъдъците в обществото и честата липса на подкрепяща общност ги излагат на допълнителни опасности. Забраната на секс работата беше допълнителна пречка за търсенето на помощ срещу расистко, трансфобско и основано на пола насилие.

Поради това най-непосредствената нужда на сексуалните работнички бе декриминализацията на начина им на оцеляване. Това осигурява път към края на полицейския тормоз върху сексуалните работнички, както и възможности за правна, психологическа и здравна защита в настоящите условия. Ние подкрепяме декриминализирането на труда на сексуалните работнички, но същевременно се обявяваме за всеобхватна борба срещу принудителния сексуален труд, вкл. трафика на хора, сводничеството и пр. За нас дългосрочното развитие е задължително обвързано с борбите срещу полицейското насилие, икономическото овластяване на жените и ромите, борбата срещу джендър ролите и насилието срещу жени, синдикализирането на трудещите се, освобождаването на сексуалността, както и, един ден, абсолютно унищожаване на патриархата.

[Музикален поздрав]

Етикети

Още от тази категория

Share This