ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ИНДЕКСА ЗА ПОЛОВО РАВЕНСТВО В ЕС

В последната ни инфографика за месец март искаме да обобщим позицията на България в контекста на европейския индекс за равенство между половете. Седемте области, в които се измерва равенството между […]

В последната ни инфографика за месец март искаме да обобщим позицията на България в контекста на европейския индекс за равенство между половете.

Седемте области, в които се измерва равенството между мъже и жени позволяват сравнение в напредъка към равноправие между половете.

Макар резултатът на България в индекса за равенство да се е повишил през последните години, позицията и е спаднала с две места. Което означава, че други страни-членки приоритизират много повече политики за постигане на равенство.

От всички седем индикатора, България е най-далеч от средноевропейската стойност по индикатора за време. Той измерва неравенството между половете по отношение на времето, отделяно за грижи и домашна работа.

Мит е, че образованието е основният механизъм за постигане на равенство. Разликата в заплащането между високо образованите жени и мъже е по-голяма от тази между хората с по-ниско ниво на образование.

В заключение, искаме да споменем и данните, които липсват: няма как да имаме ефективни политики за постигане на равенство, ако няма надеждна статистика за: насилие, основано на пола; икономически неравенства, произлизащи или повлияни от типа домакинство /самотни родители; разпределение на доходите, спестяванията и разполагаемите средства между членовете на отделните домакинства.

Разликата в доходите се изчислява на база среден доход в стандарт на покупателна способност (СПС) за цялата година.

Инициативата за феминистки данни се осъществява с подкрепата на Friedrich Ebert Stiftung Bulgarien

Етикети

Още от тази категория

Жените и местната власт: възможности и бариери

Жените и местната власт: възможности и бариери

Неравенствата в политическото представителство на мъжете и жените са глобален обществен проблем с множество регионални специфики. Представителството на жени в политиката в България през последните десетилетия се задържа на сравнително ниско ниво.

Share This