Разпределение на грижовния и домакински труд

Представяме данни за разпределението на грижовния труд и домакинските грижи в домакинствата и възрастовите групи.

Какво се случва с невидимия труд, на който се крепят животите ни – пазаруване, готвене, чистене, грижа за себе си и за деца, възрастни и болни хора? Данните за неговото разпределение не се обновяват толкова често, колкото за икономическите показатели. В инфографиките ни систематизираме данни от 2015 и 2021 г., с които оставяме отворен въпросът дали нещата са се променили оттогава?

С ежедневните домакински задачи се нагърбват три пъти по-често жените, а грижата и обучението на децата и внуците се разпределя по-равномерно.

Докато грижата за другите е приоритет, само 19% от мъжете и едва 12% от жените могат да отделят време и средства за себе си под формата на спорт, култура и развлечения.

Но ако това е общата картина, възрастта и типът домакинство очертават много по-изострени неравенства:

Разликата е огромна при семейните двойки с или без деца, където над 80% от жените поемат домакинските задължения. Този процент се увеличава над 90, когато се появят децата.

Изводът е, че мъжете твърде рязко спират да изпълняват домакинските си задължения, когато се задомят.

Инициативата за феминистки данни се осъществява с подкрепата на Friedrich Ebert Stiftung Bulgarien

Share This