Заетост и заплащане по пол в икономическите дейности

Систематизиране на икономическите неравенства между половете под формата на инфографика по икономически дейности и региони в България.

Представяме ви втората от поредицата ни инфографики, посветени на систематизиране на данни за икономически неравенства между половете

Силно изразена разлика от над 15 % (п.п.) между икономически активните жени и мъже в Югоизточен, Североизточен и Южен централен район.

Най-много възможности за работа предлага преработвателната промишленост в южните райони. В нея са концентрирани и най-голям брой заети жени.

Трудови възнаграждения с огромна разлика от 9707 лв, 8860 лв и 5553 лв годишно се откриват в хуманно здравеопазване и социална работа, професионални дейности и научни изследвания и държавно управление.

Жените са концентрирани в началните и средни нива на образователната система : Всички предучилищни педагози са жени, всяка втора от началните учители е жена, всяка трета от преподавателите в гимназия е жена.

Образователната, здравната и социална системи са осланят изключително много на женски труд – почти една пета от всички заети жени работят в тези сектори.

Инициативата за феминистки данни се осъществява с подкрепата на Friedrich Ebert Stiftung Bulgarien

Share This