Равнопоставеността и новите предизвикателствa

Колективът на Левфем взе активно участие в дискусии на тема равнопоставеност между половете, дискриминация и насилие върху възможностите на жените за пълноценен живот и реализация.

На 31 юли и 1 август сдружение “Жените на Казанлък” организира двудневна национална конференция, посветена на равнопоставеността между мъже и жени. Над 60 представители на различни местни сдружения, неправителствени организации и синдикати взеха участие в събитието. 

Насилието над жени беше една от най-обсъжданите теми на конференцията. Именно на него е посветена книгата на Мариела Георгиева „Лицата на неродените пеперуди“, с чието представяне беше открито събитието. Авторката увлече публиката с разказ, в който лични спомени се преплитаха с историите, публикувани в книгата, а литературата – с разбиране за насилието като структурен проблем от позицията и на социолог и бивш служител на отдел “Домашно насилие” на полицията в САЩ. В дискусията с участниците бяха обсъдени различни аспекти на работата на институциите по превенцията и възмездяването на насилието, както и нужната подкрепа за преживелите насилие. 

Вторият ден на събитието беше открит от кмета на община Казанлък, Галина Стоянова. Тя подчерта подкрепата си за гражданските инициативи на местно ниво и значимостта на политическото представителство на жените. 

В първия панел за деня бяха представени три изключително интересни визии за равнопоставеността в България : първата участничка, председателката на Европейското женско лоби Илияна Балабанова анализира мястото на България в европейските индекси на равнопоставеност. След нея, Елена Лулчева от фондация “Екатерина Каравелова” представи доклада на организацията “Гласовете на жените в България”. Изследването цели да представи важни проблеми, пред които се изправят жените, като същевременно отчита многообразието и влиянието на фактори като икономически възможности, образование, дискриминация и насилие върху възможностите на жените за пълноценен живот и реализация. Последната участничка в панела, адв. Анелия Йончева представи последните законови промени, засягащи споделеното родителство, както и някои практически предизвикателства, произлизащи от тях. 

Втория панел беше посветен на икономическите неравенства в трудовата сфера и, в частност, на женския труд. В него участваха Николай Маринов и Галина Кирчева, областни координатори на регионалните съвети на КНСБ в Казанлък и Стара Загора, Стоянка Енева от Левфем и синдикалистката и евродепутат за мандата 2014-2019 г., Костадинка Кунева. Целта на панела беше да обвърже различните видове насилие и неравнопоставеност като домашно насилие и насилие на работното място, платен и неплатен труд, феминизирани сектори, обезлюдени райони и ниско заплащане. В изказването си синдикалните представители от КНСБ наблегнаха на нуждата от ратифициране на конвенция 190 на Международната организация на труда, която въвежда мерки срещу насилието на работното място, а изказвания от публиката дадоха идеи за подпомагане на жертви на домашно насилие чрез предоставяне на различни ресурси от страна на работодателите им. 

От своя страна, Стоянка Енева представи първата част на проекта “Феминистки данни”, състоящ се от четири инфографики, които анализират допълващи се аспекти на неравенствата между мъжете и жените в трудовата сфера. Представените данни показаха засилване на неравенствата във възрастовата група 25-49 години, когато доходът на жените намалява за сметка на увеличение на грижовния труд, полаган в дома. Други акценти от инфографиките бяха регионалните и секторни неравенства в България. Секторите здравеопазване, образование и социална работа са особено феминизирани сфери, в които съществуват и големи вътрешносекторни неравенства. Добивната промишленост също концентрира голямо количество женски труд, предимно в южните райони на страната. 

За финал на панела, Костадинка Кунева припомни важни моменти от опита си като синдикалист и евродепутат в борбите за подобряване на условията на труд и правата на работниците. Тя разказа за няколко законови инициативи на европейско ниво, по които е работила и които се отнасят специфично към грижовния труд.

В последния панел Диана Видева изнесе презентация за „Равнопоставеност, насилие и права на жените“, а Милена Статева говори по темата за мониторинг на политиките срещу насилието.  

В заключение и с оглед на приближаващите местни избори, участниците в конференцията се обединиха зад инициатива за равен брой мъже и жени в предизборните листи. 

Етикети

Още от тази категория

Жените и местната власт: възможности и бариери

Жените и местната власт: възможности и бариери

Неравенствата в политическото представителство на мъжете и жените са глобален обществен проблем с множество регионални специфики. Представителството на жени в политиката в България през последните десетилетия се задържа на сравнително ниско ниво.

Share This