ЛевФем организира конференция за женски труд

На 14 и 15 октомври се проведе конференция за женски труд

На 14 и 15 октомври 2023 г. се проведе конференция за женски труд, организирана от „ЛевФем“ с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. В срещата се включиха 20 участнички от „ЛевФем“, списание „Диверсия“, Орион грид, сдружение „Жените на Казанлък“, Клуб на жените „Родопчанка“, Български фонд за жените, Поколение Бунт, Конфликт и феминисткия курс на „ЛевФем“.

Целта на събитието беше да се срещнем и обсъдим заедно добри практики, стратегии и възможности за съвместни дейности по следните теми и въпроси:

  • Какви са предизвикателствата пред надомния грижовен труд в България?
  • Какви са предизвикателствата пред феминизираните сектори на труд в България с подчертан фокус върху сфери като здравна грижа и социални дейности?
  • Как могат феминистките/женски организации в страната да си съдействат по-активно със синдикалното движение за преодоляване на предизвикателствата в сферата на женския труд?

В рамките на събитието планирахме както представяне на ключови аспекти от назованите проблеми под формата на презентации, така и активен диалог между присъстващите с цел, доколкото е възможно и желано, да начертаем потенциални линии на действие, за да може грижовният и феминизиран труд да бъде поставен на фокус на дневния ред в България, а условията на труд в тези сектори да бъдат трайно подобрени.

На двудневната конференция се представи опитът на различни организации и колективи около работата им с работнички от феминизирани сектори и от сферата на грижовния труд. Обсъдиха се различни предизвикателства, сред които консерватизма като маска на неолиберални политики по приватизация, деинституционализация и закриване на обществени социални грижи, което удря най-жестоко жените. Беше засегната темата и за неравното заплащане между мъжете и жените, който е свързан с подценяването на грижовния труд. Обсъдена беше необходимостта от това феминистките борби повече да отчитат предизвикателствата в трудовата сфера.

Различни организации споделиха впечатления и добри практики от работата си с работнички по страната. Бяха поставени редица важни въпроси, касаещи важността на синдикализацията, ролята на гражданския сектор (самият той феминизиран) и обвързването на актуалните и дългосрочните борби в движението. Участниците дадоха силна заявка за задълбочаване на общите усилия по темата за феминизирания и грижовния труд, която ще продължи в идните месеци.

Етикети

Още от тази категория

Жените и местната власт: възможности и бариери

Жените и местната власт: възможности и бариери

Неравенствата в политическото представителство на мъжете и жените са глобален обществен проблем с множество регионални специфики. Представителството на жени в политиката в България през последните десетилетия се задържа на сравнително ниско ниво.

Share This