Много неща могат да се изложат за корупцията в затвора Сливен. Мафиотски похвати, които са ненаказани. Да започнем с кражбите, които л.св. [лишената от свобода - бел. ред.] Хизвършва и е ненаказана. Макар че може да се сложи принудително на работа и 4-месечната ѝ...