„Никога не бива да се колебаем да наричаме себе си феминисти“

„Никога не бива да се колебаем да наричаме себе си феминисти“

от Красина Китова Аз съм феминистка, защото смятам, че биологичният пол не трябва да предопределя посоката и качеството на живот и че трябва да се стремим към цялостното преструктуриране на настоящия обществен строй. Аз съм феминистка, независимо от коментарите, които...