Вълнуващо писмо до колектива на ЛевФем от една майка