Мария Иванчева за постигнатия с битки прогрес, „женските“ форми на труд, социалистическите режими и вещиците