„Утре на следващите Нюрнбергски процеси с какво ще се извини човечеството?“

„Утре на следващите Нюрнбергски процеси с какво ще се извини човечеството?“

от Виктор Николов Защо си феминистка/феминист? Феминист, най-общо казано, е човек, който вярва в социалното, политическото и не на последно място, икономическото равенство между хората от всички полове, независимо от пола им, с всичките му проблематики. На въпроса...