Доклад за систематизирането на неравенствата в трудовата сфера

ЛевФем

Сваляне (PDF, 4.67 MB)

Представените данни доказват съществуването на специфична форма на експлоатация, основана на пола. От представените анализи е видно, че натискът за придържане към „традиционните“ роли, основани на пола, които вменяват на жената основната роля на грижовница за домакинството, децата, възрастните и болните в семейството, възпрепятстват икономическите възможности на жените. Икономическата зависимост от партньорите, в която са поставени жените, е пресечната точка между феминизираните икономически дейности с ниски възнаграждения и неравния старт между мъжете и жените в пазара на труда.

За изследването

Автори: Алесандрия Ангелова, Стоянка Енева

Графиките и настоящият доклад са изготвени в рамките на проекта „Феминистки данни“, който се провежда през 2023 г. с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт България.

Сваляне (PDF, 4.67 MB)