Пандемията: феминистки фронтове

ЛевФем, Транснационална Социална Стачка, Essential Autonomous Struggles Transnational

Сваляне на целия сборник (PDF, 2.30 МB, българска и английска версия)

Започналата през 2020 г. пандемия от Ковид-19 показа, че за да се поддържат и възпроизвеждат животът и обществото ни, от някои от членовете на това общество, особено от жените и мигрантите, ромите или ЛГБТИ хората, се очаква да жертват себе си с готовност. Отново те попаднаха под капиталистическата повеля да положат животите си „на фронтовата линия“ срещу пандемията. Така наречените „ключови“ работници – медицински сестри, учителки, грижовни работнички, чистачки, продавачки, работници в логистичния сектор – „естествено“ трябваше да запълнят бездната в социалното възпроизводство, която се взираше в нас от останките на едни все по-разрушени и все по-уязвими социални системи. 

Българска корица на изданието

Точно в този пандемичен контекст, обаче, същите жени, ЛГБТИ хора, мигранти и работници в ключовите сектори в Източна Европа – наред с много други хора по света в сходни позиции – решително се противопоставиха на затягането на капиталистическите, патриархални и расистки режими, които експлоатират тяхната производствена и възпроизводствена сила и същевременно ги изоставят на произвола на съдбата.

Именно техните борби, стачки и протести за по-добри условия на труд, срещу расистките прояви, за право на жилища и социална защита, срещу надигащите се патриархални вълни в Унгария, Полша, но и на много други места в Източна Европа и отвъд и са отразени в сборника Пандемията: Феминистки фронтове“. Целта на изданието е да се превърне в оръжие за овластяване на фаминистки, трудови, антирасистки и мигрантски движения и борби. Сборниът дава на читателите си както надежда, че бъдеще без капиталистическа експлоатация и патриархално и расистко насилие е възможно, така и инструменти за борба за такова бъдеще. 

Английска корица на изданието

Двуезичният (български и английски) сборник Пандемията: Феминистки фронтове е плод на вече почти година съвместен труд както на колектива на ЛевФем, така и на платформата Транснационална социална стачка (ТСС) и международната феминистка мрежа EAST (Essential Autonomous Struggles Transnational или Транснационални жизнени автономни борби). В него са отразени текстове, станали възможни благодарение на редица публични онлайн уебинари, организирани от ЛевФем, ТСС и EAST между юли или септември 2020 г. и подкрепени от Фондация Фридрих Еберт България.

 За сборника

Издател: Фондация Фридрих Еберт | Бюро България

Главен редактор: Стойо Тетевенски

Съставителство: Стойо Тетевенски, Мария Иванчева, Стоянка Енева, Нели Константинова, Калина Дренска

Автори в изданието: Енико Винце, Зорка Михайлова, Корнелия Игаш, Ева Михалкова, Санем Озтюрк, Саша Хайзлер, Ана Виленица, Веда Поповичи, Оксана Дутчак, Дарина К., Магда Малин, Ваня Григорова, Сопико Джапаридзе

Преводачи в изданието: Галина Безлова, Стойо Тетевенски, Стоянка Енева, Нели Константинова, Мария Иванчева, Поли Стоянова

Художник на кориците: Боряна Росса

Графичен дизайн, оформление и предпечат: Боряна Красимирова

Коректори: Анастасиа Илиева, колектив на медийна платформа LeftEast

Език: Български и английски

Разпространение

Печатната версия на двуезичния сборник се разпространява напълно безплатно. Можете да се сдобиете с него по следните начини:

  1. На място в офиса на Фондаци Фридрих Еберт България.        Ул. Княз Борис I 97 | 1000 София | България
    office@fes.bg, https://bulgaria.fes.de
  2. Можем да Ви изпратим бройка в цялата страна през Еконт за Ваша сметка. За целта попълнете следната форма.

Сваляне на целия сборник (PDF, 2.30 МB, българска и английска версия)