Транснационална феминистка среща – Преглед

ЛевФем, Транснационална феминистка среща 2022

 

Сваляне на целия преглед (PDF)

През септември 2022 г. ЛевФем бе домакин на международна феминистка среща в София. Четиридневното събитие бе организирано съвместно с платформата Транснационална социална стачка (TSS). 150 активисти, работници, мигранти и синдикалисти от повече от 20 държави взеха участие в множество дискусии и асамблеи, фокусирани върху намирането на допирни точки и общи визии между борбите за справедливост в Източна Европа и отвъд, както и върху търсене на съвместни възможности за мобилизации.

Срещата се проведе между 8 и 11 септември в София с участието на 150 активистки, работнички, мигрантки и синдикалистки от повече от 20 държави, сред които Азербайджан, Грузия, Чехия, Гърция, Сърбия, Румъния, Словения, Турция, Русия, Украйна, Великобритания, Франция, Германия, Италия и др. Сред представените международни структури бяха феминистката мрежа Essential Autonomous Struggles Transnational (EAST), мигрантската мрежа Транснационална мигрантска координация (TMC), нововъзникналата Постоянна асамблея срещу войната и медийната мрежа Eastern European Left Media Outlet (ELMO), а сред местните организации, изпратили представители, фигурираха Plan C (Великобритания), Coordination Féministe (Франция), Solidarity Network (Грузия), Angry Workers (Великобритания), Interventionistische Linke (Германия), transform! europe, Academy of Democratic Modernity, Connessioni Precarie (Италия), Common Front for Housing Rights (Румъния), Infokolpa (Словения), Mašina (Сърбия) и др.

Програмата включи седем дискусии, три асамблеи и две работилници, обхващащи разнообразни, но взаимосвързани проблематики през призмата на пресечения феминизъм, класовата борба и международната солидарност. Изданието включва преглед на проведените срещи и заключението на ЛевФем.

 За прегледа

Съставителство: Стойо Тетевенски

Редакция: Нели Константинова

С текстове допринесоха: ЛевФем, Стойо Тетевенски, мрежата EAST, Transnational Migrant Coordination, Angry Workers, Polly Maggoo, Permanent Assembly Against the War, Милена Статева и др.

Графичен дизайн и оформление: Стойо Тетевенски

Международната феминистка среща се проведе с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Guerilla Foundation. Продуктът не отразява становището на финансиращите организации и те не носят отговорност за съдържанието му.

Сваляне на целия преглед (PDF)