ЛевФем подкрепя солидарния блок на София Прайд 2022

Позиция на ЛевФем в подкрепа на борбата за ЛГБТКИА+ права

Честит прайд! Колективът на ЛевФем подкрепя борбата на всички хора от ЛГБТКИА+ спектъра за равенство и свобода от потисничество и насилие. Ние считаме, че куиър и транс освобождението е неразделна част от общата ни борба против патриархалния капитализъм. Призоваваме за решителни действия срещу хомофобията, трансфобията и интерсексфобията, както и за конкретни мерки за борба срещу структурното насилие над куиър общностите. Ние ще се присъединим към Солидарния блок на София Прайд тази събота (18 юни) от 15:00 ч., за да кажем: Прайд е протест! Горди сме да бъдем!

През изминалата година станахме свидетели на нова поредица атаки върху куиър общността, включително на актове на физическа агресия срещу активисти, изпотрошаването на общностния център Rainbow Hub от страна на фашистка структура, както и непрестанна поредица от политически злоупотреби с темата. Разпознаваме, че ескалиращата омраза срещу ЛГБТКИА+ хората е част от възхода на консерватизма и национализма през последните десетилетия. Не бива да забравяме, че изблиците на физическо насилие са съпътствани от жестоката реалност на постоянно институционално изключване и структурно икономическо и политическо насилие, което включва разпада на социалните системи, липсата на социална инфраструктура за защита на уязвими и изложени на опасност хора, както и липсващ демократичен контрол върху институциите.

ЛевФем подкрепя усилията на ЛГБТКИА+ общността да се бори срещу потисничеството на всички нейни членове. Борбата за равни права, изкореняването на дискриминацията на основа пол, сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване на пола, както и отразяване на тези признаци в съставите на престъпления от омраза са необходимите първи стъпки за адресиране на куиърфобията. Те обаче неизменно трябва да са съпътствани от мерки за адресиране на пресичащи се проблеми, свързани с расизма и социално-икономическото неравенство в България. Ние виждаме ЛГБТКИА+ общността като естествен съюзник както за борба с половите неравенства и потисничеството на малцинствата, така и в борбата срещу надигащия се фашизъм.

Едновременно с това със съжаление отбелязваме дълбокото си несъгласие с политиката на Организационния комитет на София Прайд по допускането на употребата на прайда за реклама на корпорации. Практиката по изпиране на имиджа на корпоративни донори на събитието, т.нар. „pinkwashing“, вреди на каузата на куиър хората. Не експлоатиращите корпорации са съюзници на движението, а всички други потиснати от патриархалния расистки неолиберален режим! ЛевФем категорично се противопоставя от години на допускането на финансиране на прайда от страна на Walltopia, собственост на Ивайло Пенчев. Проблематичните сексистки изказвания на Пенчев и позициите му за липсата на (евтини) работници, експлоатирана от политическия елит като проблем на „раждаемостта“, са в разрез с интересите на жените и на куиър хората. Скандалните му опити да дари медицинска апаратура на Александровска болница в замяна на преференциално лечение на него и служителите му в случай на нужда е последния пример за политическото бъдеще, в което той вярва: бъдеще, в което право да живеят имат само силните и имащите. За нашия колектив мотивациите на едрия капитал за подпомагане на прайда са ясни. Достатъчно красноречив е и последният публичен бюджет на София Прайд, който ясно показва, че предоставаената от Walltopia сума дори не е дарение, а… договор за реклама.

Ние категорично считаме, че Прайдът е протест, а не рекламно събитие на големи корпорации. Ще застанем редом нашите другари на Солидарния блок „Прайд е протест!“ и ще продължим да се борим всеки ден за едно по-справедливо общество, свободно от насилие и потисничество!

Share This