Текст на Стефан Георгиев от серията #несисама, коментиращ парламентарния дебат, провел се върху темата за домашното насилие