Децата на прехода

Децата на прехода

Настоящата статия разглежда промените в политики, дискурси и практики относно грижата за деца до 6-годишна възраст и предоставянето на публични услуги (ясли и детски градини), настъпили след 1989 г. в България. Главната цел на текста е да анализира начинa, по който се...
ЛИЧНОТО Е (ОБЩЕСТВЕНО-) ПОЛИТИЧЕСКО

ЛИЧНОТО Е (ОБЩЕСТВЕНО-) ПОЛИТИЧЕСКО

Комитетът на българските жени (КБЖ) е единствената национална обществено-политическа организация, натоварена с решаване на проблемите на жените в България между 1950 и 1989 г., възникнала като орган на Националния съвет на Отечествения фронт (НС на ОФ). В тази статия...
„Без да смъкнем тези вериги от ръцете на жените, нито един друг проблем няма да решим!“

„Без да смъкнем тези вериги от ръцете на жените, нито един друг проблем няма да решим!“

Представяме изказване на Кина Хаджиева – председателка на Окръжния съвет на жените – Варна – на Петия пленум на Комитета на българските жени (КБЖ), проведен на 11 ноем. 1970 г. КБЖ е единствената национална обществено-политическа организация, натоварена с решаване на...