Заетост и заплащане по пол в икономическиите дейности

Заетост и заплащане по пол в икономическиите дейности

Представяме ви втората от поредицата ни инфографики, посветени на систематизиране на данни за икономически неравенства между половете Силно изразена разлика от над 15 % (п.п.) между икономически активните жени и мъже в Югоизточен, Североизточен и Южен централен район....