Позиция на колектива на ЛевФем за София Прайд 2019