Академичните среди в Европа са свидетели на груби атаки срещу катедри, департаменти и центрове в областта на джендър изследванията