Първата от поредицата ни инфографики, в която представяме половите неравенства по възраст в пазара на труда в България.