Пазар на труда в българия: полови неравенства

Пазар на труда в българия: полови неравенства

В редица държави през март се отбелязва “Еqual pay day”, посветен на борбата за равно заплащане за мъже и жени. По този повод с голямо вълнение ви представяме първата от поредицата ни инфографики, в които ще систематизираме данни относно неравенствата...