Пазар на труда в българия: полови неравенства

Първата от поредицата ни инфографики, в която представяме половите неравенства по възраст в пазара на труда в България.

В редица държави през март се отбелязва “Еqual pay day”, посветен на борбата за равно заплащане за мъже и жени. По този повод с голямо вълнение ви представяме първата от поредицата ни инфографики, в които ще систематизираме данни относно неравенствата между половете. В нея можете да видите, че в България:

Младите жени получават по 2644 лева по-малко на година от младите мъже. С напредването на възрастта, тази разлика се увеличава още повече и достига 4774 лева годишно, или почти 400 лв. на месец!

Разликата в заплащането между половете (gender pay gap), измерена в проценти, е 6,6% при младите и се покачва на 16,2% в по-късен етап от трудовата кариера.

Като резултат от неравенството в трудовите доходи, пенсиите на жените са средно с 1581 лв. по-ниски от тези на мъжете.

От това следва, че жените са в по-голям риск от бедност, отколкото мъжете, и са в по-голяма финансова зависимост от своите партньори.

Същевременно всяка пета работеща жена е заета в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги – ключови сектори за поддържането на живота.

–––––
Разликата в заплащането се изчислява на база среден доход в стандарт на покупателната способност (СПС) за цялата година.

Инициативата за феминистки данни се осъществява с подкрепата на Friedrich Ebert Stiftung Bulgarien

Етикети

Още от тази категория

Жените и местната власт: възможности и бариери

Жените и местната власт: възможности и бариери

Неравенствата в политическото представителство на мъжете и жените са глобален обществен проблем с множество регионални специфики. Представителството на жени в политиката в България през последните десетилетия се задържа на сравнително ниско ниво.

Share This