Предстоят поредица от политически дискусии с представител/к/и на организации и колективи от Централна/Източна Европа