Стоянка Енева анализира начина, по който след 1989 г. се променя степента на разпределяне на отговорност за детската грижа между държавата и семействата, в частност жените, с оглед последиците за тях.