ЛевФем подкрепя солидарния блок на София Прайд 2022

ЛевФем подкрепя солидарния блок на София Прайд 2022

Честит прайд! Колективът на ЛевФем подкрепя борбата на всички хора от ЛГБТКИА+ спектъра за равенство и свобода от потисничество и насилие. Ние считаме, че куиър и транс освобождението е неразделна част от общата ни борба против патриархалния капитализъм. Призоваваме...
Какво се случи на първия Прайд извън София? Летният лагер на Младите европейски социалисти 2019

Какво се случи на първия Прайд извън София? Летният лагер на Младите европейски социалисти 2019

Стойо Тeтевенски от мястото на събитията От известно време насам се задълбочават противоречията между прогресивните социалдемократически и социалистически партии в Европа, от една страна, и БСП, от друга, по основни социални въпроси. БСП е многократно критикувана от...
ЛевФем подкрепя София Прайд 2019, но не и корпоративното присъствие

ЛевФем подкрепя София Прайд 2019, но не и корпоративното присъствие

На 8 юни 2019 за поредна година в България ще се проведе София прайд. Ние от ЛевФем подкрепяме необходимостта от шествие, което ясно да адресира проблемите на ЛГБТИ хората, които са неразривно свързани с тези на жените. В контекст на усилващи се социално-икономически...