ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ИНДЕКСА ЗА ПОЛОВО РАВЕНСТВО В ЕС

ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ИНДЕКСА ЗА ПОЛОВО РАВЕНСТВО В ЕС

В последната ни инфографика за месец март искаме да обобщим позицията на България в контекста на европейския индекс за равенство между половете. Седемте области, в които се измерва равенството между мъже и жени позволяват сравнение в напредъка към равноправие между...
Разпределение на грижовния и домакински труд

Разпределение на грижовния и домакински труд

Какво се случва с невидимия труд, на който се крепят животите ни – пазаруване, готвене, чистене, грижа за себе си и за деца, възрастни и болни хора? Данните за неговото разпределение не се обновяват толкова често, колкото за икономическите показатели. В...
Заетост и заплащане по пол в икономическиите дейности

Заетост и заплащане по пол в икономическиите дейности

Представяме ви втората от поредицата ни инфографики, посветени на систематизиране на данни за икономически неравенства между половете Силно изразена разлика от над 15 % (п.п.) между икономически активните жени и мъже в Югоизточен, Североизточен и Южен централен район....
Пазар на труда в българия: полови неравенства

Пазар на труда в българия: полови неравенства

В редица държави през март се отбелязва “Еqual pay day”, посветен на борбата за равно заплащане за мъже и жени. По този повод с голямо вълнение ви представяме първата от поредицата ни инфографики, в които ще систематизираме данни относно неравенствата...