С референдума БСП окончателно застана на фашистки позиции

С референдума БСП окончателно застана на фашистки позиции

Като леви феминистки, ние винаги сме се стремели да заемаме критични позиции по отношение на различни либерални, консервативни и крайнодесни схващания. Социалистическата традиция, към която принадлежим, последователно отстоява антикапиталистически, антирасистки и...
Международна феминистка среща – Резултати и заключения

Международна феминистка среща – Резултати и заключения

През септември 2022 г. ЛевФем бе домакин на международна феминистка среща в София. Четиридневното събитие бе организирано съвместно с платформата Транснационална социална стачка (TSS). 150 активисти, работници, мигранти и синдикалисти от повече от 20 държави взеха...
Овластяване на жените: ключови аспекти и гледни точки

Овластяване на жените: ключови аспекти и гледни точки

На 3 и 4 септември в Пловдив се проведе конференция на тема “Овластяване на жените”, в която колективът на Левфем взе активно участие. Събитието, организирано от Партията на европейските социалисти в сътрудничество с регионалните клонове на обединението на...
Децата на прехода

Децата на прехода

Настоящата статия разглежда промените в политики, дискурси и практики относно грижата за деца до 6-годишна възраст и предоставянето на публични услуги (ясли и детски градини), настъпили след 1989 г. в България. Главната цел на текста е да анализира начинa, по който се...
Транснационална среща в София, 8-11 септември

Транснационална среща в София, 8-11 септември

Регистрирай се! Светът, в който живеем, е белязан от редица глобални процеси: от финансовите потоци до глобалните вериги за доставки, от мигрантските движения до международните феминистките борби, от COVID-19 пандемията до ескалиращата климатична криза. Войната в...
ЛИЧНОТО Е (ОБЩЕСТВЕНО-) ПОЛИТИЧЕСКО

ЛИЧНОТО Е (ОБЩЕСТВЕНО-) ПОЛИТИЧЕСКО

Комитетът на българските жени (КБЖ) е единствената национална обществено-политическа организация, натоварена с решаване на проблемите на жените в България между 1950 и 1989 г., възникнала като орган на Националния съвет на Отечествения фронт (НС на ОФ). В тази статия...
„Без да смъкнем тези вериги от ръцете на жените, нито един друг проблем няма да решим!“

„Без да смъкнем тези вериги от ръцете на жените, нито един друг проблем няма да решим!“

Представяме изказване на Кина Хаджиева – председателка на Окръжния съвет на жените – Варна – на Петия пленум на Комитета на българските жени (КБЖ), проведен на 11 ноем. 1970 г. КБЖ е единствената национална обществено-политическа организация, натоварена с решаване на...
Синдикалисти, ЛГБТИ и ромски активисти участваха в събитието „Стачката като метод?“

Синдикалисти, ЛГБТИ и ромски активисти участваха в събитието „Стачката като метод?“

Целта на асамблеята бе да се дискутира възможността за солидарност и стачни действия в България   На 28 март, ЛевФем организира онлайн среща с участието на активисти, синдикалисти и представители на неправителствени организации на тема „Стачката като метод?“...